Tạp chí Y Dược thực hành 175: Số 26/2021

Tạp chí Y Dược thực hành 175: Số 26/2021 trình bày các nội dung chính sau: Đối chiếu đặc điểm siêu âm – tế bào học – mô bệnh học của tổn thương tuyến giáp nhóm III và V theo hệ thống Bethesda 2018; Đặc điểm hội chứng chuyển hóa ở cán bộ công nhân viên tổng công ty xây dựng số 1; Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị 53 bệnh nhân bướu giáp đơn thuần tại Bệnh viện Quân y 105;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.