Tác dụng phụ của các thuốc điều trị HIV ở bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS được điều trị hai phác đồ D4T, 3TC, NVP VÀ D4T, 3TC, EFV

Đề tài này được tiến hành với mục tiêu nhằm xác định tác dụng phụ của các thuốc điều trị hiv ở bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS được điều trị hai phác đồ D4T, 3TC, NVP VÀ D4T, 3TC, EFV. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm rõ nội dung chi tiết của đề tài nghiên cứu này.