Olympic Hóa học Việt Nam

Tài liệu tổng hợp đề và lời giải kỳ thi Olympic Hóa học Việt Nam, Olympic Hóa học quốc tế và Olympic Hóa học ở một số nước qua các năm. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho học sinh giỏi Hóa và những ai yêu thích môn Hóa.