Nghiên cứu về sự thay đổi cơ tính hợp kim titan khi xử lý nhiệt

Bài viết cũng đã phân tích được về tính chất của các pha xuất hiện trong hợp kim Titan. Với chế độ xử lý nhiệt phù hợp giới hạn bền, giới hạn chảy và độ bền mỏi của hợp kim lần lượt là 150; 140 và 120 KG/mm2 .