Đánh giá kết quả điều trị viêm mũi xoang mạn tính bằng phẫu thuật chỉnh hình vách ngăn và cuốn mũi

Bài viết trình bày việc nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, đánh giá kết quả điều trị viêm mũi xoang mạn tính có bất thường vách ngăn, cuốn mũi bằng phẫu thuật chỉnh hình vách ngăn và cuốn mũi.