Đặc san Thông tin Điều dưỡng Nhãn khoa: Số 14/2020

Đặc san Thông tin Điều dưỡng Nhãn khoa: Số 14/2020 trình bày các nội dung chính sau: Thực trạng khô mắt theo thang điểm OSDI và các yếu tố liên quan đến người bệnh khô mắt đến khám tại Bệnh viện Mắt Trung ương năm 2018; Đánh giá hiệu quả sử dụng thuốc giảm đau sau phẫu thuật nối thông túi lệ mũi tại khoa Kết – Giác mạc; Chăm sóc người bệnh bị lồi mắt; Những lưu ý khi sử dụng kính tiếp xúc kính áp tròng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.