Cơ hội và thách thức của thời đại “internet kết nối vạn vật” đối với lĩnh vực đào tạo mỹ thuật ứng dụng

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ( M N 4.0) đang diễn ra trên toàn cầu, trong đó một thành tố quan trọng là “Internet kết nối vạn vật”2 (Internet of Things - IoT) đang dần có sự ảnh hưởng và tác động mạnh mẽ vào tất cả các lĩnh vực. Đối với ngành giáo dục nói chung, đào tạo mỹ thuật ứng dụng nói riêng, xu hướng thời đại này đem lại cơ hội nhiều hơn là thách thức.