“Vòng tròn văn học” - biện pháp dạy học đọc hiểu hiệu quả trong môn Ngữ văn

Bài viết trình bày khái niệm và phân tích những ưu thế của hình thức tổ chức dạy học này trong việc rèn luyện kĩ năng, phát triển năng lực cho học sinh. Đó là: phát huy tính chủ động, độc lập của học sinh; tập trung vào rèn luyện kĩ năng cho các đối tượng học sinh khác nhau trong suốt tiến trình tổ chức; Tạo môi trường thảo luận, tương tác để học sinh được chia sẻ những phản hồi về văn bản; Tạo cơ hội để học sinh thực sự trở thành chủ thể đọc với việc trải nghiệm các vai đọc khác nhau.