• Giới động vật - GVGD: TS. Nguyễn Dương Tâm Anh

  Giới động vật - GVGD: TS. Nguyễn Dương Tâm Anh

  Đặc tính chung của giới Động vật: Đa bào - Giới phụ Động vật cận đa bào (Parazoa) có 1 ngành duy nhất là Porifera (Thân lỗ), giới phụ Động vật đa bào chính thức (Eumetazoa); Tế bào eukaryote không có vách; Dị dưỡng; Có một hệ thống thần kinh để đáp ứng lại tác động môi trường; Sự vận động liên hệ với khả năng kiếm thức ăn

   83 p thuvienbrvt 16/12/2013 261 1

 • Phân loại Động vật không xương sống

  Phân loại Động vật không xương sống

  Động vật là một thành viên quan trọng trên hành tinh của chúng ta, chúng tác động trực tiếp đến đời sống của con người. Trong đó động vật không xương sống là một bộ phận quan trọng của giới động vật.

   40 p thuvienbrvt 16/12/2013 220 3

 • COMMUNICATIONS SYSTEMS Digital Communications

  COMMUNICATIONS SYSTEMS Digital Communications

  HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG SỐ TRUYỀN THÔNG SỐ – HỆ THỐNG SỐ THỰC SỰ: CÁC XUNG SỐ (i.e. NRZ, AMI, MANCHESTER,HDB3) TRUYỀN QUA CÁP ĐỒNG/QUANG (KHÔNG SÓNG MANG TƯƠNG TỰ). THÔNG TIN CÓ THỂ BAO GỒM SỐ VÀ TƯƠNG TỰ (CẦN A/D và D/A). CAO TẦN SỐ (DIGITAL RADIO): SÓNG MANG TƯƠNG TỰ ĐƯỢC ĐIỀU CHẾ DẠNG SỐ (i.e. PAM, QAM, ASK, PSK, FSK, PWM). TRUYỀN THÔNG...

   100 p thuvienbrvt 23/11/2013 133 2

 • ELECTRONIC COMMUNICATIONS SYSTEMS - Chapter 3 - ĐIỀU CHẾ BIÊN ĐỘ Transmission

  ELECTRONIC COMMUNICATIONS SYSTEMS - Chapter 3 - ĐIỀU CHẾ BIÊN ĐỘ Transmission

  TRUYỀN THÔNG DẢI NỀN : TRUYỀN THÔNG KO SỬ DỤNG ĐiỀU CHẾ (THÔNG TIN TRUYỀN TẢI Ở DẠNG NGUYÊN GỐC ) – KO CÓ SỰ THAY ĐỔI VỀ DẢI TẦN SỐ CỦA TÍN HIỆU. (KHÔNG CÓ SỰ CHUYỂN ĐỔI TẦN SỐ) TRUYỀN THÔNG SÓNG MANG : TRUYỀN THÔNG SỬ DỤNG ĐIỀU CHẾ - CÓ SỰ THAY ĐỔI VỀ DẢI TẦN SỐ CỦA TÍN HIỆU. (CÓ SỰ CHUYỂN ĐỔI TẦN...

   79 p thuvienbrvt 23/11/2013 161 2

 • TRUYỀN THÔNG SỐ DIGITAL COMMUNICATION

  TRUYỀN THÔNG SỐ DIGITAL COMMUNICATION

  Basepand dạng sóng gi (t) là tần số dịch bởi một tàu sân bay sóng đến một tần số đó là lớn hơn nhiều so gi (t), được gọi là bandpass dạng sóng si (t), i = 1, ..., M. (M-phân dạng sóng xung loại). • Nguồn mã hóa: chuyển đổi A / D (đối với souces tương tự) và loạibỏ các thông tin dư thừa chuyển đổi định dạng (đối với digizing). • Channel mã hóa,...

   31 p thuvienbrvt 23/11/2013 145 2

 • Bài giảng cơ sở kỹ thuật viễn thông: Điều chế biên độ

  Bài giảng cơ sở kỹ thuật viễn thông: Điều chế biên độ

  Điều chế biên độ hay còn gọi là điều biên là một kỹ thuật được sử dụng trong điện tử viễn thông, phổ biến nhất là dùng để truyền thông tin qua một sóng mang vô tuyến. Kỹ thuật này là thay đổi biên độ của tín hiệu sóng mang theo biên độ của tín hiệu thông tin cần gửi đi, hay nói cách khác là điều chế sóng mang bằng biên độ theo tín...

   56 p thuvienbrvt 23/11/2013 361 2

 • Truyền thông thông tin - Chương 7: Các dịch vụ và ứng dụng trên mạng truyền thông

  Truyền thông thông tin - Chương 7: Các dịch vụ và ứng dụng trên mạng truyền thông

  Được tập hợp từ nhiều hệ thống mạng khác nhau, cho phép dữ liệu có thể đi từ mạng này đến mạng khác. Quản lý phân tán và tuân theo các tiêu chuẩn tham chiếu được khuyến nghị nhằm đảm bảo hoạt động giữa các mạng với nhauRegional Network: Mạng khu vực, có nhiệm vụ cung cấp và duy trì việc kết nối Internet trong một khu vực địa lý. Các...

   75 p thuvienbrvt 23/11/2013 118 2

 • Chương VI: MẠNG TRUYỀN THÔNG

  Chương VI: MẠNG TRUYỀN THÔNG

  Truyền thông là các thông điệp được gửi đi bằng nhiều hình thức mạng khác nhau.( như radio, Ti-vi....) Ở đó ban sẽ được học cách dẫn truyền,bảo vệ mạng, hay tạo mật mã riêng cho các chương trình bạn lập, các cách để đăng nhập vào mạng này hay mạng khác ( đương nhiên là cách đăng nhập vào mạng này bạn phải kết nối được mạng của toàn...

   62 p thuvienbrvt 23/11/2013 138 2

 • PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

  PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

  Dùng để biểu diễn sự phân cấp tổ chức một một đơn vị Các đối tượng biểu diễn bao gồm: Chi nhánh, đơn vị trực thuộc Bộ phận phòng ban Vai trò, chức danh Đối tượng làm việc Ví dụ: mô hình tổ chức của Cửa hàng NGK Dùng để biểu diễn sự trao đổi thông tin của hệ thống Đối tượng trao đổi thông tin bao gồm: đối tượng môi...

   87 p thuvienbrvt 23/11/2013 111 2

 • Chương 3 LUỒNG DỮ LIỆU

  Chương 3 LUỒNG DỮ LIỆU

  Trình biên dịch không yêu cầu phải bắt các biệt lệ khi nó xảy ra. Không cần khối try-catch Các biệt lệ này có thể xảy ra bất cứ thời điểm nào khi thi hành chương trình. Thông thường là những lỗi nghiêm trọng mà chương trình không thể kiểm soát Xử dụng các mệnh đề điều kiện để xử lý sẽ tốt hơn. Ví dụ:...

   133 p thuvienbrvt 23/11/2013 98 2

 • PHẦN MỀM QUẢN LÍ quan hệ KHÁCH HÀNG VTIGER - CRM.

  PHẦN MỀM QUẢN LÍ quan hệ KHÁCH HÀNG VTIGER - CRM.

  Công ty ban đang dung Access, Excel đê quan ly thông tin hay ̣ ̀ ̉ ̉ ́ không? • Thông tin khać h haǹ g "môĩ ngươì môṭ nơi", dư ̃ liêụ phân tań kho ́ quan̉ ly?́ • Nhân viên nghỉ viêc̣ , baṇ co ́ bi ̣ mât́ thông tin vê ̀ cać khać h haǹ g, cać giao dic̣ h, công viêc̣ ma ̀ trươć đây nhân viên đo ́ đa ̃ lam̀ ? • Nhân viên baṇ qua ́ đông, baṇ co ́ đu...

   23 p thuvienbrvt 23/11/2013 431 2

 • Đề tài : vTiger

  Đề tài : vTiger

  CRM là viết tắt của từ Customet Relationship Management - Quản trị quan hệ khách hàng. Một hệ thống CRM đơn giản là sự áp dụng phần mềm nhằm theo dõi các dữ liệu của khách hàng.Vtiger là giải pháp quản trị quan hệ khách hàng mã nguồn mở dành cho doanh nghiệp, được xây dựng trên công nghệ LAMP/WAMP (Linux/Windows, Apache, MySQL và PHP).

   84 p thuvienbrvt 23/11/2013 62 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số