• Tiểu luận:Tìm hiểu truyển thông Internet

  Tiểu luận:Tìm hiểu truyển thông Internet

  Từ khi World Wide Web (www.) ra đời, Internet đã bùng nổ, và truyền thông internet cũng dần phát triển mạnh mẽ, cho tới nay nó đã lấn át cả những loại hình truyền thông truyền thống. Các hãng truyền thông lớn không ngừng tổ chức nghiên cứu tâm lý công chúng nhằm tìm cách giữ chân độc giả của báo/tạp chí, khán giả truyền hình và thính giả của radio,...

   9 p thuvienbrvt 13/12/2013 226 2

 • ĐỀ TÀI " ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) ĐỂ DỰ BÁO XÓI MÕN ĐẤT HUYỆN SƠN ĐỘNG - TỈNH BẮC GIANG "

  ĐỀ TÀI " ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) ĐỂ DỰ BÁO XÓI MÕN ĐẤT HUYỆN SƠN ĐỘNG - TỈNH BẮC GIANG "

  ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ------ HOÀNG TIẾN HÀ CHUYÊN NGÀNH: LÂM HỌC Mã số: 60.62.60 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: - TS. NGUYỄN VĂN SINH - TS. ĐỖ THỊ LAN ÀNH: 301 THÁI NGUYÊN, NĂM 2009 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn...

   82 p thuvienbrvt 13/12/2013 218 3

 • Tiểu luận:Phương pháp nghiên cứu khoa học trong tin học Phân tích các nguyên tắc sáng tạo qua quá trình phát triển của Web

  Tiểu luận:Phương pháp nghiên cứu khoa học trong tin học Phân tích các nguyên tắc sáng tạo qua quá trình phát triển của Web

  Khái niệm về Nghiên cứu khoa học Khoa học Nghiên cứu khoa học Phân loại theo chức năng nghiên cứu Triz 40 nguyên tắc (thủ thuật trong sáng tạo) Nguyên tắc phân nhỏ Nguyên tắc tách khỏi Nguyên tắc phẩm chất cục bộ Nguyên tắc phản đối xứng Nguyên tắc kết hợp Nguyên tắc vạn năng Nguyên tắc chứa trong Nguyên tắc phản trọng lượng Nguyên tắc gây...

   25 p thuvienbrvt 13/12/2013 230 3

 • Bài giảng về môn Lập trình hướng đối tượng

  Bài giảng về môn Lập trình hướng đối tượng

  Lập trình hướng đối tượng (Object-Oriented Programming, viết tắt là OOP) là một phương pháp mới trên bước đường tiến hóa của việc lập trình máy tính, nhằm làm cho chương trình trở nên linh hoạt, tin cậy và dễ phát triển. Tuy nhiên để hiểu được OOP là gì, chúng ta hãy bắt đầu từ lịch sử của quá trình lập trình – xem xét OOP đã tiến hóa như...

   396 p thuvienbrvt 13/12/2013 264 2

 • Tiểu luận: ỨNG DỤNG MỘT SỐ NGUYÊN TẮC SÁNG TẠO ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ BÀI TOÁN TRONG TIN HỌC VÀ ỨNG DỤNG GIẢI BÀI TOÁN 8 SỐ TRÊN MÁY TÍNH

  Tiểu luận: ỨNG DỤNG MỘT SỐ NGUYÊN TẮC SÁNG TẠO ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ BÀI TOÁN TRONG TIN HỌC VÀ ỨNG DỤNG GIẢI BÀI TOÁN 8 SỐ TRÊN MÁY TÍNH

  ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TẠO THẠC SĨ CNTT QUA MẠNG ----------------- BÀI THU HOẠCH MÔN HỌC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TIN HỌC ỨNG DỤNG MỘT SỐ NGUYÊN TẮC SÁNG TẠO ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ BÀI TOÁN TRONG TIN HỌC VÀ ỨNG DỤNG GIẢI BÀI TOÁN 8 SỐ TRÊN MÁY TÍNH GVHD: GS.TSKH. Hoàng Văn Kiếm Học viên thực hiện:...

   42 p thuvienbrvt 13/12/2013 226 3

 • Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý tố tụng dân sự

  Hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý tố tụng dân sự

  Tài liệu này đƣợc xây dựng phục vụ cho công việc hƣớng dẫn sử dụng chi tiết thao tác các chức năng phần mềm thống kê QLADS & HNGĐ. Nội dung trình bày trong tài liệu ngắn gọn, theo trình tự các chức năng và hƣớng dẫn thực hiện từng bƣớc một. Vì vậy, ngƣời dùng có thể dễ dàng sử dụng chƣơng trình thông qua tài liệu này.

   69 p thuvienbrvt 23/11/2013 188 2

 • Tài liệu Oracle 10g Express

  Tài liệu Oracle 10g Express

  Đầu tiên bạn nhắp đúp lên file cài đặt OracleXE.exe như hình được tải về từ trang http://www.oracle.com/technology/software/products/database/xe/index.html.Ban đầu bạn sẽ thấy màn hình chào mừng cài đặt phiên bản Oracle 10g Express. Bạn chọn nút Next để tiếp tục.Tiếp theo xuất hiện màn hình thông báo các thông tin liên quan đến bản quyền. Bạn chọn nút I...

   50 p thuvienbrvt 23/11/2013 250 2

 • Tài liệu C#

  Tài liệu C#

  đối tượng (OOP) Objective (Mục tiêu). Object Oriented Programming (Lập trình hướng đối tượng) Data Abstraction (Trừu tượng hóa dữ liệu ). Class and Object (Lớp và đối tượng). Construction và Destruction (Phương thức thiết lập và hủy). Persistence, Data encapsulation, Inheritance và Polymorphism (Tính bền vững, Bao bọc, kế thừa và đa hình). Thuận lợi.

   35 p thuvienbrvt 23/11/2013 229 2

 • Bài giảng Visual C++ 6.0

  Bài giảng Visual C++ 6.0

  Là 1 trình biên dịch, giúp người lập trình viên viết ra các chương trình ứng dụng trên Windows … Khởi động- Open Click chọn nút nút chọn chọn Microsoft Visual Studio 6.0 chọn Microsoft Visual C++ 6.0.Thanh công cụ WizardBar: Hiển thị các lớp đang sử dụng và các hàm đang sử dụng trong lớp đó.Thanh công cụ Build MiniBar: Biên dịch và chạy chương trình.Thanh...

   62 p thuvienbrvt 23/11/2013 262 2

 • Tài liệu C, C++

  Tài liệu C, C++

  Là 1 trình biên dịch, giúp người lập trình viên viết ra các chương trình ứng dụng như quản lý, hệ thống Khởi động- Open Mở Windows Explorer chọn thư mục BORLANDC chọn thư mục BIN Click chuột phải lên tập tin BC.exe chọn Send To chọn Desktop (create shorcut). Double Click lên Shortcut to Borland C++ for DOS . Ấn phím Alt + Enter để phóng to hay thu nhỏ cửa sổ.

   60 p thuvienbrvt 23/11/2013 216 2

 • Đề tài ứng dụng tập thô trong lập luận từ dữ liệu

  Đề tài ứng dụng tập thô trong lập luận từ dữ liệu

  Các tập thô được xây dựng trên lý thuyết tập hợp. Ta thường sử dụng thêm một số thông tin về các phần tử của một tập tổng thể. Các phần tử có cùng thông tin là không phân biệt được và tạo thành một khối có thể được xem như là các hạt cơ bản của tri thức về tập tổng thể đó. Chẳng hạn, các bệnh nhân mắc phải một căn bệnh nào...

   26 p thuvienbrvt 23/11/2013 208 3

 • Tiếng anh kinh tế

  Tiếng anh kinh tế

  economic ID tu 1 Abatement cost 2 Ability and earnings 3 Ability to pay 4 Ability to pay theory 5 Abnormal profits 6 Abscissa 7 Absenteeism 8 Absentee landlord 9 Absolute advantage 10 Absolute cost advantage 11 Absolute income hypothesis 12

   274 p thuvienbrvt 06/11/2013 221 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số