• Giáo trình Cây ăn trái: Phần 1 - ĐH Cần Thơ

  Giáo trình Cây ăn trái: Phần 1 - ĐH Cần Thơ

  Giáo trình "Cây ăn trái" trình bày nội dung thông qua các chương sau: chương 1 mở đầu, chương 2 cây cam quýt (citrus spp.), chương 3 cây khóm (ananas comosus), chương 4 cây chuối (musa spp.). Sau đây mời các bạn cùng tham khảo giáo trình "Cây ăn trái: Phần 1".

   73 p thuvienbrvt 04/02/2015 266 2

 • Giáo trình Cây ăn trái: Phần 2 - ĐH Cần Thơ

  Giáo trình Cây ăn trái: Phần 2 - ĐH Cần Thơ

  Giáo trình "Cây ăn trái" trình bày nội dung thông qua các chương sau: chương 1 mở đầu, chương 2 cây cam quýt (citrus spp.), chương 3 cây khóm (ananas comosus), chương 4 cây chuối (musa spp.). Sau đây mời các bạn cùng tham khảo giáo trình "Cây ăn trái: Phần 2".

   69 p thuvienbrvt 04/02/2015 192 2

 • Giáo trình Bệnh cây đại cương: Phần 1 - GS.TS. Vũ Triệu Mân

  Giáo trình Bệnh cây đại cương: Phần 1 - GS.TS. Vũ Triệu Mân

  Giáo trình Bệnh cây đại cương: Phần 1 trình bày các nội dung sau: khái niệm chung về bệnh học, sinh thái bệnh cây, phòng trừ bệnh cây, bệnh cây do môi trường, nấm gây bệnh cây, vi khuẩn gây bệnh cây.

   104 p thuvienbrvt 04/02/2015 175 2

 • Giáo trình Bệnh cây đại cương: Phần 2 - GS.TS. Vũ Triệu Mân

  Giáo trình Bệnh cây đại cương: Phần 2 - GS.TS. Vũ Triệu Mân

  Giáo trình Bệnh cây đại cương: Phần 2 trình bày các nội dung sau: vi khuẩn gây bệnh cây, virus gây bệnh cây, phytoplasma gây bệnh cây, viroide gây bệnh cây, tuyến trùng gây bệnh cây, protozoa gây bệnh cây, thực vật thượng đẳng gây bệnh cây.

   60 p thuvienbrvt 04/02/2015 160 1

 • Bài giảng Chẩn đoán bệnh thú y: Phần 1 - ĐH Huế

  Bài giảng Chẩn đoán bệnh thú y: Phần 1 - ĐH Huế

  "Bài giảng Chẩn đoán bệnh thú y: Phần 1" trình bày nội dung gồm các chương sau: chương 1 công tác khám bệnh và chẩn đoán, chương 2 bệnh án và bệnh lịch, chương 3 một số khái niệm trong chẩn đoán, chương 4 các phương pháp khám bệnh cho con vật, chương 5 khám chung, chương 6 khám hệ tim mạch.

   54 p thuvienbrvt 04/02/2015 212 1

 • Bài giảng Chẩn đoán bệnh thú y: Phần 2 - ĐH Huế

  Bài giảng Chẩn đoán bệnh thú y: Phần 2 - ĐH Huế

  Tiếp nối phần 1 "Bài giảng Chẩn đoán bệnh thú y: Phần 2" sẽ trình bày nội dung thông qua các chương sau: chương 7 xét nghiệm máu, chương 8 khám hệ hô hấp, chương 9 khám hệ tiêu hóa. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức cần thiết.

   60 p thuvienbrvt 04/02/2015 159 1

 • Giáo trình Kỹ thuật sấy nông sản: Phần 1 - GS.TS. Phạm Xuân Vượng

  Giáo trình Kỹ thuật sấy nông sản: Phần 1 - GS.TS. Phạm Xuân Vượng

  Cùng nắm kiến thức trong giáo trình "Kỹ thuật sấy nông sản: Phần 1" thông qua việc tìm hiểu nội dung các chương sau: chương 1 cơ sở lý thuyết quá trình sấy, chương 2 thiết bị sấy đối lưu, chương 3 thiết bị sấy tiếp xúc.

   83 p thuvienbrvt 04/02/2015 284 3

 • Giáo trình Kỹ thuật sấy nông sản: Phần 2 - GS.TS. Phạm Xuân Vượng

  Giáo trình Kỹ thuật sấy nông sản: Phần 2 - GS.TS. Phạm Xuân Vượng

  Cùng nắm kiến thức trong giáo trình "Kỹ thuật sấy nông sản: Phần 2" thông qua việc tìm hiểu nội dung các chương sau: chương 4 thiết bị sấy bức xạ, chương 5 thiết bị sấy thăng hoa, chương 6 các thiết bị phụ trợ hệ thống sấy.

   62 p thuvienbrvt 04/02/2015 170 3

 • Giáo trình Thực tập công nghệ chế biến rau quả: Phần 1 - ĐH Nông nghiệp I Hà Nội

  Giáo trình Thực tập công nghệ chế biến rau quả: Phần 1 - ĐH Nông nghiệp I Hà Nội

  Giáo trình này sẽ bắt đầu với những bài thực tập đơn giản, giúp cho sinh viên làm quen với trang thiết bị trong phòng thí nghiệm, dụng cụ chế biến nhỏ và một số hóa chất thông dụng được dùng để đánh giá chất lượng nguyên liệu cũng như thành phẩm chế biến từ rau quả. Sau đây mời các bạn tham khảo giáo trình "Thực tập công nghệ chế biến...

   31 p thuvienbrvt 04/02/2015 199 2

 • Giáo trình Thực tập công nghệ chế biến rau quả: Phần 2 - ĐH Nông nghiệp I Hà Nội

  Giáo trình Thực tập công nghệ chế biến rau quả: Phần 2 - ĐH Nông nghiệp I Hà Nội

  Giáo trình này sẽ bắt đầu với những bài thực tập đơn giản, giúp cho sinh viên làm quen với trang thiết bị trong phòng thí nghiệm, dụng cụ chế biến nhỏ và một số hóa chất thông dụng được dùng để đánh giá chất lượng nguyên liệu cũng như thành phẩm chế biến từ rau quả. Sau đây mời các bạn tham khảo giáo trình "Thực tập công nghệ chế biến...

   27 p thuvienbrvt 04/02/2015 243 2

 • Giáo trình Nông lâm kết hợp: Phần 1 - PGS.TS. Đặng Kim Vui

  Giáo trình Nông lâm kết hợp: Phần 1 - PGS.TS. Đặng Kim Vui

  Cùng nắm kiến thức trong giáo trình "Nông lâm kết hợp: Phần 1" thông qua việc tìm hiểu nội dung các chương sau: chương 1 mở đầu, chương 2 nguyên lý về nông lâm kết hợp, chương 3 mô tả và phân tích các hệ thống nông lâm kết hợp.

   75 p thuvienbrvt 04/02/2015 201 2

 • Giáo trình Nông lâm kết hợp: Phần 2 - PGS.TS. Đặng Kim Vui

  Giáo trình Nông lâm kết hợp: Phần 2 - PGS.TS. Đặng Kim Vui

  Cùng nắm kiến thức trong giáo trình "Nông lâm kết hợp: Phần 2" thông qua việc tìm hiểu nội dung các chương sau: chương 4 kỹ thuật nông lâm kết hợp, chương 5 áp dụng và phát triển kỹ thuật nông lâm kết hợp.

   92 p thuvienbrvt 04/02/2015 162 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số