• Hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của ủy ban nhân dân phường

  Hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của ủy ban nhân dân phường

  Bài viết này tập trung phân tích một số bất cập trong các quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân phường, trên cơ sở đó đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện hơn nữa các quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp phường.

   10 p thuvienbrvt 25/12/2019 5 0

 • Một số suy nghĩ về chuyển đổi mô hình đào tạo luật theo hướng thực hành nghề

  Một số suy nghĩ về chuyển đổi mô hình đào tạo luật theo hướng thực hành nghề

  Một trong những sứ mệnh, mục tiêu của Trường Đại học Nam Cần Thơ là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng yêu cầu của xã hội theo hướng ứng dụng trong các lĩnh vực nhằm phục vụ cho sự phát triển kinh tế, xã hội của khu vực phía Nam mà trọng tâm là Đồng bằng sông Cửu Long. Trong phạm vi bài viết này, tác giả đưa ra một số...

   6 p thuvienbrvt 25/12/2019 2 0

 • Giá trị pháp lý của công văn

  Giá trị pháp lý của công văn

  Văn bản quản lý của Nhà nước thường được xác định với các tên gọi như: Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản cá biệt, văn bản hành chính thông thường,... Mỗi loại văn bản sẽ có những đặc tính, chức năng khác nhau. Việc phân loại này giúp cho các cơ quan xây dựng và ban hành văn bản theo đúng thể thức, thẩm quyền và được áp dụng đúng...

   8 p thuvienbrvt 25/12/2019 7 0

 • Quyền tự do cư trú của công dân với vấn đề di dân tự do

  Quyền tự do cư trú của công dân với vấn đề di dân tự do

  Trong những năm gần đây, làn sóng di cư đến một số tỉnh, thành rất mạnh đã đặt ra những vấn đề kinh tế, xã hội khá gay gắt. Giải quyết vấn đề di dân tự do trong mối quan hệ với việc bảo đảm quyền tự do cư trú của công dân là vấn đề hết sức phức tạp cần được nhìn nhận đúng đắn và giải quyết một cách tổng thể.

   9 p thuvienbrvt 25/12/2019 6 0

 • Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật ở nước ta hiện nay

  Đổi mới tư duy xây dựng pháp luật ở nước ta hiện nay

  Sau hơn ba thập kỷ đổi mới với nhiều thành công đạt được trên thực tế đã tạo nên hiệu ứng tích cực trên con đường hội nhập sâu rộng vào đời sống quốc tế. Bài viết tập trung kiến giải một số vấn đề về đổi mới tư duy xây dựng pháp luật ở nước ta hiện nay.

   19 p thuvienbrvt 25/12/2019 8 0

 • Đề xuất bộ chỉ tiêu thống kê về ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ

  Đề xuất bộ chỉ tiêu thống kê về ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ

  Thống kê ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ là một nội dung trong báo cáo thống kê hàng năm của cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ. Tổng quan tình hình thu thập dữ liệu về ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ. Đề xuất bộ chỉ tiêu thống kê về ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ gồm 27 chỉ tiêu trong...

   10 p thuvienbrvt 25/12/2019 10 0

 • Thư viện thông minh trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

  Thư viện thông minh trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

  Bài viết khái quát một số tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tới sự phát triển của sự nghiệp thư viện với sự ra đời của thư viện thông minh. Trình bày các quan điểm về thư viện thông minh trên thế giới, các yếu tố cấu thành một thư viện thông minh.

   5 p thuvienbrvt 25/12/2019 13 0

 • Ứng dụng phần mềm mã nguồn mở DSpace xây dựng bộ sưu tập tài liệu số mở ở trường Đại học Quảng Bình

  Ứng dụng phần mềm mã nguồn mở DSpace xây dựng bộ sưu tập tài liệu số mở ở trường Đại học Quảng Bình

  Bài viết đề cập đến việc ứng dụng phần mềm mã nguồn mở DSpace để xây dựng bộ sưu tập số mở ở Trường Đại học Quảng Bình phục vụ hoạt động giáo dục và đào tạo, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng.

   10 p thuvienbrvt 25/12/2019 12 0

 • Sự khác biệt về giới trong phát triển kiến thức thông tin

  Sự khác biệt về giới trong phát triển kiến thức thông tin

  Bài viết chỉ ra rằng, việc xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển KTTT của nam và nữ là cần thiết để xây dựng các chương trình đào tạo KTTT phù hợp cũng như hỗ trợ người học phát triển KTTT hiệu quả.

   7 p thuvienbrvt 25/12/2019 10 0

 • Văn học Chăm với một cái nhìn toàn cảnh

  Văn học Chăm với một cái nhìn toàn cảnh

  Bài viết là một tiểu luận phác thảo toàn cảnh văn học Chăm qua các nội dung chính: Thành tựu về sưu tầm và nghiên cứu văn học Chăm; Các đặc trưng văn học và sinh hoạt văn học Chăm; Hai thời kỳ lịch sử của văn học Chăm; Văn học Chăm hiện đại. Từ đó, người đọc có thể nhận thấy người Chăm sở hữu một nền văn học phong phú, mang đậm...

   21 p thuvienbrvt 25/12/2019 12 0

 • Lầu Tàng Thơ trong các nguồn tư liệu Hán Nôm

  Lầu Tàng Thơ trong các nguồn tư liệu Hán Nôm

  Bài viết về một số tư liệu Hán Nôm liên quan đến lầu Tàng Thơ trong sử sách, bia ký nhằm phác thảo cái nhìn tổng quan về sự hình thành, đặc trưng kiến trúc, chức năng lưu trữ tư liệu… để góp phần khẳng định vai trò, chức năng và vị thế quan trọng của nó trong lịch sử.

   9 p thuvienbrvt 25/12/2019 12 0

 • Sông Lợi Nông và thơ Ngự chế của vua Minh Mạng và Thiệu Trị

  Sông Lợi Nông và thơ Ngự chế của vua Minh Mạng và Thiệu Trị

  Bài viết giới thiệu một số bài thơ viết về sông Lợi Nông trích từ các tập Ngự chế thi của vua Minh Mạng và Thiệu Trị, đây là những tác phẩm chưa được dịch thuật và xuất bản. Ngoài mạch cảm hứng ca ngợi cảnh đẹp của con sông Lợi Nông, các bài thơ này còn bộc lộ rõ tư tưởng cần chính ái dân của các vị vua đầu triều Nguyễn, trong đó...

   20 p thuvienbrvt 25/12/2019 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số