• Hàm ý chính sách về chuyển đổi kinh tế, sinh thái và xã hội trong sản xuất nông nghiệp: kinh nghiệm từ triển khai dự án legato

  Hàm ý chính sách về chuyển đổi kinh tế, sinh thái và xã hội trong sản xuất nông nghiệp: kinh nghiệm từ triển khai dự án legato

  Bài viết nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết hợp những tiếp cận nghiên cứu khác nhau trong việc xem xét những tác động kinh tế - xã hội - sinh thái trong phát triển công nghệ sinh thái trong hoạt động sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam và những hàm ý chính sách cho quá trình phát triển nông nghiệp hiện nay.

   13 p thuvienbrvt 27/11/2019 4 0

 • Hướng tới nền kinh tế xanh ở Việt Nam – cơ hội và thách thức

  Hướng tới nền kinh tế xanh ở Việt Nam – cơ hội và thách thức

  Kinh tế xanh là “nền kinh tế nâng cao đời sống của con người và cải thiện công bằng xã hội, đồng thời giảm thiểu những rủi ro môi trường và những thiếu hụt sinh thái”. Chuyển đổi phương thức phát triển – Hướng tới phát triển “Kinh tế xanh” ở Việt Nam là hướng tiếp cận mới, có nhiều khó khăn, thách thức song xét về dài hạn đây là...

   8 p thuvienbrvt 27/11/2019 5 0

 • Rào cản tăng năng suất lao động của Việt Nam

  Rào cản tăng năng suất lao động của Việt Nam

  Năng suất lao động là chìa khóa cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Nền kinh tế có cạnh tranh hay không phụ thuộc vào năng suất lao động cao hay thấp. Trong những năm qua, năng suất lao động của Việt Nam đã cải thiện đáng kể theo hướng tăng đều qua từng năm. Việt Nam là một quốc gia có tốc độ tăng năng suất lao động trung bình năm cao hơn các...

   14 p thuvienbrvt 27/11/2019 3 0

 • Tăng trưởng kinh tế Việt Nam – 30 năm nhìn lại

  Tăng trưởng kinh tế Việt Nam – 30 năm nhìn lại

  Trong những năm đổi mới, tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, song kinh tế phát triển vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và yêu cầu, chưa thật sự bền vững, đặc biệt trong 10 năm gần đây. Chất lượng, hiệu quả, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia của nền kinh tế còn thấp.

   8 p thuvienbrvt 27/11/2019 4 0

 • Mối quan hệ giữa tâm lý tiểu nông và kinh tế thị trường ở Việt Nam

  Mối quan hệ giữa tâm lý tiểu nông và kinh tế thị trường ở Việt Nam

  Biểu hiện của tâm lý tiểu nông là chạy theo lợi ích trước mắt, thiếu tầm nhìn xa, bảo thủ, ngại đổi mới, thụ động, điều đó đã tác động tiêu cực đến kinh tế thị trường. Tâm lý tiểu nông là một lực cản đối với sự phát triển của kinh tế thị trường. Sự phát triển của kinh tế thị trường sẽ hạn chế dần tâm lý tiểu nông.

   5 p thuvienbrvt 27/11/2019 5 0

 • Thương mại của Indonesia và hàm ý cho Việt Nam

  Thương mại của Indonesia và hàm ý cho Việt Nam

  Thương mại quốc tế của Indonesia đã phục hồi nhanh chóng, sau khủng hoảng tài chính Châu Á (1997-1998), nhưng những năm gần đây lại giảm mạnh. Hoạt động thương mại quốc tế của Indonesia ngày càng chịu ảnh hưởng từ Trung Quốc và các quốc gia khu vực Đông Á khác.

   9 p thuvienbrvt 27/11/2019 4 0

 • Phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay: Rào cản và giải pháp

  Phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay: Rào cản và giải pháp

  Trong những năm qua, kinh tế tư nhân có vai trò hết sức quan trọng trong nền kinh tế, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển và giải quyết các vấn đề xã hội như: Tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo... Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách để thúc đẩy sự phát triển của thành phần kinh tế này.

   8 p thuvienbrvt 27/11/2019 5 0

 • Phân rã năng suất và hiệu quả phân bổ của các doanh nghiệp ngành chế tác của Việt Nam theo loại hình sở hữu

  Phân rã năng suất và hiệu quả phân bổ của các doanh nghiệp ngành chế tác của Việt Nam theo loại hình sở hữu

  Nghiên cứu áp dụng phân rã mở rộng của phân rã động của Olley - Pakes được đề xuất bởi Melitz và Polanec (2015) cho nhiều nhóm doanh nghiệp để tính toán đồng thời hiệu quả phân bổ trong một nhóm và giữa các nhóm chia theo loại hình sở hữu, ngoài ra còn tính toán sự đóng góp của các doanh nghiệp sống sót, gia nhập và rút lui đến sự thay đổi năng...

   9 p thuvienbrvt 27/11/2019 4 0

 • Điều tra thử nghiệm đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại Việt Nam

  Điều tra thử nghiệm đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại Việt Nam

  Bài viết giới thiệu về phương pháp đo lường đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp theo Hướng dẫn Oslo 2005 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, quá trình lựa chọn các chỉ tiêu thống kê về đổi mới sáng tạo, phương án áp dụng phương pháp đo lường này vào điều tra thử nghiệm đổi mới sáng tạo trong 7.641 doanh nghiệp ngành công nghiệp chế...

   8 p thuvienbrvt 27/11/2019 3 0

 • Mạo từ trong tiếng Pháp và tiếng Anh một số lưu ý trong giảng dạy môn ngoại ngữ 2 tiếng Pháp cho học viên, sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tại Học viện Khoa học Quân sự

  Mạo từ trong tiếng Pháp và tiếng Anh một số lưu ý trong giảng dạy môn ngoại ngữ 2 tiếng Pháp cho học viên, sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tại Học viện Khoa học Quân sự

  Tiếng Anh và tiếng Pháp có chung nguồn gốc là cùng thuộc hệ ngôn ngữ La tinh, hơn nữa, vì lí do lịch sử nên hai thứ tiếng này có rất nhiều điểm tương đồng về mặt từ vựng và cấu trúc ngữ pháp. Đây là một lợi thế cho những người học tiếng Anh học thêm một ngoại ngữ nữa là tiếng Pháp vì khi học hai ngôn ngữ có nhiều điểm giống nhau,...

   10 p thuvienbrvt 27/11/2019 4 0

 • Xây dựng môi trường tiếng dạy học ngoại ngữ 2 tiếng Pháp tại Học viện Khoa học Quân sự

  Xây dựng môi trường tiếng dạy học ngoại ngữ 2 tiếng Pháp tại Học viện Khoa học Quân sự

  Bài viết tập trung đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng môi trường tiếng phù hợp với đối tượng học ngoại ngữ 2, góp phần nâng cao chất lượng dạy học tiếng Pháp, đáp ứng nhiệm vụ giáo dục, đào tạo ngày càng phát triển của Học viện.

   10 p thuvienbrvt 27/11/2019 4 0

 • Nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá môn Tiếng Pháp theo chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ tại Học viện Khoa học Quân sự

  Nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá môn Tiếng Pháp theo chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ tại Học viện Khoa học Quân sự

  Bài viết trình bày một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, đánh giá môn tiếng Pháp tại Học viện Khoa học Quân sự dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam và Khung tham chiếu chung châu Âu về ngoại ngữ của thực tế dạy-học-kiểm tra, đánh giá ở Tổ bộ môn tiếng Pháp tại Học...

   16 p thuvienbrvt 27/11/2019 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số