• Tạp chí Cộng sản Số 29 (10-2002)

  Tạp chí Cộng sản Số 29 (10-2002)

  Tạp chí Cộng sản Số 29 (10-2002) trình bày các nội dung chính sau: 72 năm truyền thống vẻ vang của ngành Tổ chức xây dựng Đảng; văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng công tác tham mưu và phục vụ;... Mời các bạn tham khảo nội dung tạp chí số này.

   66 p thuvienbrvt 25/10/2019 38 4

 • Tạp chí Cộng sản Số 30 (10-2002)

  Tạp chí Cộng sản Số 30 (10-2002)

  Tạp chí Cộng sản Số 30 (10-2002) trình bày các nội dung chính sau: Công tác dân vận góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta; tăng cường lãnh đạo, quản lý báo chí điện tử, in-tơ-nét,... Mời các bạn tham khảo nội dung tạp chí số này.

   65 p thuvienbrvt 25/10/2019 23 0

 • Tạp chí Cộng sản Số 27 (9-2002)

  Tạp chí Cộng sản Số 27 (9-2002)

  Tạp chí Cộng sản Số 27 (9-2002) trình bày các nội dung chính sau: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân,... Mời các bạn tham khảo nội dung tạp chí số này.

   65 p thuvienbrvt 25/10/2019 28 0

 • Tạp chí Cộng sản Số 33 (11-2002)

  Tạp chí Cộng sản Số 33 (11-2002)

  Tạp chí Cộng sản Số 33 (11-2002) trình bày các nội dung chính sau: Thông báo Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ theo định hướng xã hội chủ nghĩa,... Mời các bạn tham khảo nội dung tạp chí số này.

   65 p thuvienbrvt 25/10/2019 25 0

 • Tạp chí Cộng sản Số 32 (11-2002)

  Tạp chí Cộng sản Số 32 (11-2002)

  Tạp chí Cộng sản Số 32 (11-2002) trình bày các nội dung chính sau: Điểm tựa cơ bản về phương pháp luận nghiên cứu thế giới đương đại, công đoàn Việt Nam trước yêu cầu của đất nước và cuộc sống của người lao động,... Mời các bạn tham khảo nội dung tạp chí số này.

   65 p thuvienbrvt 25/10/2019 28 0

 • Tạp chí Cộng sản Số 35 (12-2002)

  Tạp chí Cộng sản Số 35 (12-2002)

  Tạp chí Cộng sản Số 35 (12-2002) trình bày các nội dung chính sau: Đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; vấn đề cán bộ trong tác phẩm "Sửa đổi làm việc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh,... Mời các bạn tham khảo nội dung tạp chí số này.

   65 p thuvienbrvt 25/10/2019 30 0

 • Tạp chí Sinh học: Tập 24 - Số 2 (Tháng 6 - 2002)

  Tạp chí Sinh học: Tập 24 - Số 2 (Tháng 6 - 2002)

  Tạp chí Sinh học: Tập 24 - Số 2 (Tháng 6 - 2002) trình bày các nội dung sau: Hai loài cua mới thuộc họ Potamidae ở Việt Nam, một giống mới và một số loài mới thuộc họ Balitoriae tìm thấy ở huyện Điện Biên, Lai Châu; dẫn liệu về thành phần loài và phân bố của vi tảo biển độc hại sống bám trên các rạn san hô ở phía Bắc Việt Nam và các nội dung khác.

   68 p thuvienbrvt 25/10/2019 26 0

 • Tạp chí Sinh học: Tập 24 - Số 3 (Tháng 9- 2002)

  Tạp chí Sinh học: Tập 24 - Số 3 (Tháng 9- 2002)

  Tạp chí Sinh học: Tập 24 - Số 3 (Tháng 9- 2002) trình bày các nội dung sau: Côn trùng ký sinh và côn trùng ăn thịt trên cây trồng ở một số tỉnh phía Nam Việt Nam, đa dạng sinh học ở quần xã tuyến trùng ở vùng biển ven bờ miền Trung Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tạp chí số này.

   68 p thuvienbrvt 25/10/2019 25 0

 • Tạp chí Sinh học: Tập 24 - Số 4 (Tháng 12 - 2002)

  Tạp chí Sinh học: Tập 24 - Số 4 (Tháng 12 - 2002)

  Tạp chí Sinh học: Tập 24 - Số 4 (Tháng 12 - 2002) trình bày các nội dung sau: Phân bố theo độ cao của các họ ruồi Muscidae, Calliphoridae, Sarcophagidae ở Việt Nam,... Mời các bạn đón đọc nội dung tạp chí số này.

   71 p thuvienbrvt 25/10/2019 27 0

 • Tạp chí Tim mạch học Việt Nam: Số 33

  Tạp chí Tim mạch học Việt Nam: Số 33

  Tài liệu "Tạp chí Tim mạch học Việt Nam: Số 33" giới thiệu đến các bạn những nội dung chính như sau: Đặt Stent trực tiếp động mạch vành, tần suất tăng huyết áp và các yếu tố nguy cơ ở các tỉnh phía bắc Việt Nam 2001-2002, nghiên cứu lợi ích của ĐTĐ Holter so sánh với ĐTĐ thông thường ở các bệnh nhân có nhịp tim chậm,... Mời các bạn cùng tham...

   72 p thuvienbrvt 25/10/2019 24 0

 • Tạp chí Tim mạch học Việt Nam: Số 34

  Tạp chí Tim mạch học Việt Nam: Số 34

  Tạp chí Tim mạch học Việt Nam: Số 34 trình bày những vấn đề về tim mạch như: Thăm dò huyết động trong suy tim, cầu cơ của động mạch vành, nghiên cứu khả năng dự toán vị trí tổn thương động mạch vành bằng điện tâm đồ ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp,... Mời các bạn tham khảo.

   68 p thuvienbrvt 25/10/2019 23 0

 • Tạp chí Tim mạch học Việt Nam: Số 36

  Tạp chí Tim mạch học Việt Nam: Số 36

  Tạp chí Tim mạch học Việt Nam Số 36 trình bày những nội dung cơ bản như sau: Quyết định của Chủ tịch Hội Tim mạch học Quốc gia Việt Nam về việc thành lập Phân hội Tim mạch can thiệp Việt Nam, phát biểu tại Hội nghị Tim mạch học miền Trung mở rộng lần thứ hai-Nha Trang, hội nghị thành lập Phân hội Tim mạch can thiệp Việt Nam,... Mời các bạn...

   72 p thuvienbrvt 25/10/2019 25 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số