• Ebook Tại sao Điện Biên Phủ: Phần 1

  Ebook Tại sao Điện Biên Phủ: Phần 1

  Những ai chưa có dịp tìm hiểu, đến nay vẫn đặt một câu hỏi là: Vì sao hai bên Việt Minh và Pháp lại chọn một nơi không hẹn trước, xa xôi hẻo lánh, tít mù cuối trời Tây Bắc, giáp ranh với nước Lào làm trận địa cho một cuộc chiến quyết định sống còn với mỗi bên. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này qua cuốn sách "Tại sao Điện Biên...

   65 p thuvienbrvt 20/12/2016 36 0

 • Ebook Tại sao Điện Biên Phủ: Phần 2

  Ebook Tại sao Điện Biên Phủ: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Tại sao Điện Biên Phủ", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung phần "Mùa xuân thứ 50" bao gồm: Điện Biên vời vợi nghìn trùng, 40 năm sau hầm Đờ Cát, Điện Biên Phủ - Mùa xuân thứ 50, đi chợ Him Lam,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   93 p thuvienbrvt 20/12/2016 45 0

 • Ebook Lược sử thế giới: Phần 1

  Ebook Lược sử thế giới: Phần 1

  Cuốn sách "Lược sử thế giới" của hai tác giả Patricia S.Daniels và Stephen G.Hyslop đã phác họa lịch sử thế giới một cách toàn diện thông qua hầu hết các sự kiện chủ yếu của lịch sử nhân loại, sử dụng nhiều tư liệu mới, có tính cập nhật của khoa học lịch sử thế giới. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

   285 p thuvienbrvt 20/12/2016 53 1

 • Ebook Lược sử thế giới: Phần 2

  Ebook Lược sử thế giới: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Lược sử thế giới", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Thực dân hóa thuộc địa tân thế giới 1455-1857, kỷ nguyên đế quốc chủ nghĩa 1750-1917, xung đột toàn cầu 1900-1945, tiến tới thiên niên kỷ mới 1945 đến nay,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   233 p thuvienbrvt 20/12/2016 52 1

 • Ebook Di sản thế giới (Tập 5: Châu Phi - Tái bản lần thứ ba): Phần 1

  Ebook Di sản thế giới (Tập 5: Châu Phi - Tái bản lần thứ ba): Phần 1

  10 tập sách trong bộ "Di sản thế giới" sẽ là một bộ sưu tập khá hoàn chỉnh về các nền văn minh nhân loại thể hiện qua các di sản độc đáo và quý giá nhất còn tồn tại với thời gian. Tập 5 giới thiệu tới người đọc các di sản văn hóa - Thiên nhiên - Hỗn hợp của Châu Phi. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   187 p thuvienbrvt 20/12/2016 43 0

 • Ebook Di sản thế giới (Tập 3: Châu Âu - Tái bản lần thứ ba): Phần 2

  Ebook Di sản thế giới (Tập 3: Châu Âu - Tái bản lần thứ ba): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Ebook Di sản thế giới (Tập 3: Châu Âu)" do Bùi Đẹp biên soạn, phần 2 giới thiệu tới người đọc một số di sản tự nhiên - Tổng hợp của Châu Âu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   154 p thuvienbrvt 20/12/2016 30 0

 • Ebook Di sản thế giới (Tập 3: Châu Âu - Tái bản lần thứ ba): Phần 1

  Ebook Di sản thế giới (Tập 3: Châu Âu - Tái bản lần thứ ba): Phần 1

  Di sản thế giới là một bộ sách gồm 8 tập bao gồm các di tích lịch sử, các danh lam thắng cảnh, các kỳ quan thế giới và cả những tài nguyên thiên nhiên của thế giới đã được tổ chức UNESCO công nhận và xếp loại. Mời các bạn cùng tìm hiểu các di sản văn hóa - Tự nhiên của Châu Âu qua phần 1 cuốn sách.

   172 p thuvienbrvt 20/12/2016 24 0

 • Ebook Di sản thế giới (Tập 5: Châu Phi - Tái bản lần thứ ba): Phần 2

  Ebook Di sản thế giới (Tập 5: Châu Phi - Tái bản lần thứ ba): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu di tích lịch sử, các danh lam thắng cảnh, các kỳ quan thế giới và cả những tài nguyên thiên nhiên của Châu phi đã được tổ chức UNESCO công nhận và xếp loại. Mời các bạn cùng tham khảo.

   184 p thuvienbrvt 20/12/2016 50 0

 • Ebook Di sản thế giới (Tập 8: Châu Mỹ (tiếp theo) - Tái bản lần thứ hai): Phần 1

  Ebook Di sản thế giới (Tập 8: Châu Mỹ (tiếp theo) - Tái bản lần thứ hai): Phần 1

  "Di sản thế giới" là một bộ sưu tập khá hoàn chỉnh về các nền văn minh nhân loại thể hiện qua các di sản độc đáo và quý giá nhất còn tồn tại với thời gian. Mời các bạn cùng tìm hiểu các di sản văn hóa - Thiên nhiên - Tổng hợp của Châu Mỹ quan phần 1 cuốn sách.

   180 p thuvienbrvt 20/12/2016 33 0

 • Ebook Di sản thế giới (Tập 8: Châu Mỹ (tiếp theo) - Tái bản lần thứ hai): Phần 2

  Ebook Di sản thế giới (Tập 8: Châu Mỹ (tiếp theo) - Tái bản lần thứ hai): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc ác di tích lịch sử, các danh lam thắng cảnh, các kỳ quan thế giới và cả những tài nguyên thiên nhiên của Châu Mỹ đã được tổ chức UNESCO công nhận và xếp loại. Mời các bạn tham khảo.

   197 p thuvienbrvt 20/12/2016 31 0

 • Ebook Lịch sử quan hệ quốc tế - Từ đầu thời kỳ cận đại đến kết thúc Thế chiến thứ hai: Phần 1

  Ebook Lịch sử quan hệ quốc tế - Từ đầu thời kỳ cận đại đến kết thúc Thế chiến thứ hai: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Lịch sử quan hệ quốc tế - Từ đầu thời kỳ cận đại đến kết thúc Thế chiến thứ hai" do NXB ĐH Sư Phạm giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Quan hệ quốc tế trong thời kỳ đầu lịch sử cận đại, quan hệ quốc tế ở Châu Âu từ cách mạng Pháp đến hội nghị Viên, quan hệ quốc tế ở Châu Âu từ hội nghị Viên đến...

   93 p thuvienbrvt 20/12/2016 19 1

 • Ebook Lịch sử quan hệ quốc tế - Từ đầu thời kỳ cận đại đến kết thúc Thế chiến thứ hai: Phần 2

  Ebook Lịch sử quan hệ quốc tế - Từ đầu thời kỳ cận đại đến kết thúc Thế chiến thứ hai: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Quan hệ quốc tế từ sau chiến tranh Pháp - Phổ đến kết thúc thế chiến thứ nhất (1871 - 1918), quan hệ quốc tế giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1919-1939), quan hệ quốc tế trong chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945).

   99 p thuvienbrvt 20/12/2016 13 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số