• Phân tích các đặc trưng cơ bản các hệ sinh thái huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

  Phân tích các đặc trưng cơ bản các hệ sinh thái huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

  Lương Sơn được xem là một trong những vùng có diện tích các thảm thực vật tự nhiên còn sót lại với giá trị đa dạng sinh học phong phú. Sử dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu, các tác giả đã phân tích đánh giá các đặc trưng cơ bản của 13 hệ sinh thái (7 hệ sinh thái tự nhiên và 6 hệ sinh thái nhân tạo); ghi nhận được 1751 loài thực...

   8 p thuvienbrvt 31/03/2018 8 0

 • So sánh kết quả xử lý số liệu đo GPS bằng các phần mềm đã và đang sử dụng ở Việt Nam

  So sánh kết quả xử lý số liệu đo GPS bằng các phần mềm đã và đang sử dụng ở Việt Nam

  Bài viết So sánh kết quả xử lý số liệu đo GPS bằng các phần mềm đã và đang sử dụng ở Việt Nam bao gồm những nội dung về thuật toán và quy trình phân tích số liệu (thuật toán bình sai gián tiếp mạng lưới GPS trong hệ tọa độ vuông góc không gian địa tâm, xử lý số liệu các mạng lưới khảo sát).

   9 p thuvienbrvt 31/03/2018 5 0

 • Quá trình phân tích thứ bậc mờ (FAHP) và ứng dụng trong lĩnh vực GIS

  Quá trình phân tích thứ bậc mờ (FAHP) và ứng dụng trong lĩnh vực GIS

  Bài viết Quá trình phân tích thứ bậc mờ (FAHP) và ứng dụng trong lĩnh vực GIS giới thiệu các vấn đề lý thuyết liên quan đến mô hình AHP, phương pháp phân tích mờ khoảng rộng và lát cắt để tính toán cho mô hình FAHP. Mời các bạn tham khảo.

   8 p thuvienbrvt 31/03/2018 7 0

 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu xử lý asen trong nước từ bùn đỏ

  Nghiên cứu chế tạo vật liệu xử lý asen trong nước từ bùn đỏ

  Nghiên cứu chế tạo vật liệu xử lý asen dạng viên từ phế thải bùn đỏ từ các nhà máy sản xuất quặng nhôm để ứng dụng xử lý asen trong nước cấp. Bùn đỏ được phối trộn với các chất kết dính như laterit, silicagel và theo tỷ lệ khác nhau để tạo thành các vật liệu dạng viên RS-5, RS-10, RS-15 và TC-20. Vật liệu TC-20 có khả năng hấp phụ asen...

   7 p thuvienbrvt 31/03/2018 3 0

 • Tích hợp bộ mô hình dự báo thủy văn lưu vực sông Trà Khúc

  Tích hợp bộ mô hình dự báo thủy văn lưu vực sông Trà Khúc

  Trong nghiên cứu này đã tích hợp mô hình mưa - dòng chảy thông số phân bố Marine, mô hình thủy lực Mike 11 và công cụ tính triều trong Mike 21 để dự báo mực nước tại trạm thủy văn Sơn Giang và Trà Khúc. Kết quả nghiên cứu dự báo thử của cuối tháng 11 năm 2013 cho kết quả tốt, là cơ sở nâng cao chất lượng dự báo thủy văn cho Đài Khí tượng...

   6 p thuvienbrvt 31/03/2018 6 0

 • Nghiên cứu khả năng sử dụng một số loại giá thể để sản xuất rau mầm củ cải trắng an toàn, chất lượng cao theo quy mô hộ gia đình

  Nghiên cứu khả năng sử dụng một số loại giá thể để sản xuất rau mầm củ cải trắng an toàn, chất lượng cao theo quy mô hộ gia đình

  Giá thể trấu hun TH tuy chỉ cho năng suất rau đứng thứ hai, hàm lượng vitamin C, protein thô không cao nhưng rau thu hoạch vẫn đảm bảo độ an toàn như trong trường hợp sử dụng giá thể XD. Khuyến cáo nên dùng giá thể XD để sản xuất rau mầm củ cải trắng. Ngoài ra cũng có thể sử dụng giá thể TH để trồng rau mầm sạch theo quy mô hộ gia đình.

   6 p thuvienbrvt 31/03/2018 3 0

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến một số hệ sinh thái ven biển tỉnh Thái Bình và khả năng ứng phó

  Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến một số hệ sinh thái ven biển tỉnh Thái Bình và khả năng ứng phó

  Trước bối cảnh đó, các dẫn liệu về sự biến động của các hệ sinh thái trong điều kiện BĐKH, bản đồ phân vùng và các giải pháp được đưa ra trong nội dung nghiên cứu là cơ sở khoa học quan trọng để định hướng ứng phó và phát triển nền kinh tế ven biển bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài báo.

   8 p thuvienbrvt 31/03/2018 5 0

 • Đặc điểm sức hút dính của một số loại đất bờ Sông Hồng khu vực Hà Nội

  Đặc điểm sức hút dính của một số loại đất bờ Sông Hồng khu vực Hà Nội

  Mục tiêu của bài báo nhằm nghiên cứu đặc điểm sức hút dính, ảnh hưởng của thành phần độ hạt và dung trọng đến sức hút dính cho một số loại đất bờ Sông Hồng khu vực Hà Nội. Kết quả thí nghiệm cho thấy sức hút dính chịu ảnh hưởng rất lớn bởi thành phần độ hạt và dung trọng của đất.

   10 p thuvienbrvt 31/03/2018 5 0

 • Cơ chế hình thành bể Phú Khánh

  Cơ chế hình thành bể Phú Khánh

  Về cơ chế hình thành bể Phú Khánh còn tồn tại nhiều quan điểm khác nhau. Bài báo đã tập trung phân tích cơ sở địa tầng và hình thái bể ở thời kỳ khởi đầu và phân tích bối cảnh địa động lực tác động đến sự hình thành bể. Quá trình hình thành bể và phát triển bể ở thời kỳ khởi đầu chịu tác động của bối cảnh địa động lực...

   10 p thuvienbrvt 31/03/2018 2 0

 • Kiến tạo Kainozoi khu vực Cao nguyên đá Đồng Văn qua phân tích hệ thống các hang động karst

  Kiến tạo Kainozoi khu vực Cao nguyên đá Đồng Văn qua phân tích hệ thống các hang động karst

  hông qua việc phân tích định hướng của các lối thông trong hang động và độ cao phân bố của các tầng thành tạo hang động, bài viết xác định đặc điểm trường ứng suất khu vực và vận động nâng trong giai đoạn Tân kiến tạo và Hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p thuvienbrvt 31/03/2018 3 0

 • Đặc điểm tướng trầm tích Pleistocen muộn - Holocen đới bờ châu thổ sông Mê Công

  Đặc điểm tướng trầm tích Pleistocen muộn - Holocen đới bờ châu thổ sông Mê Công

  Châu thổ sông Mê Công là một trong các châu thổ lớn trên thế giới và có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Dựa trên cơ sở phân tích mẫu tại 8 lõi khoan, 530 mẫu trầm tích tầng mặt, phân tích 44 mặt cắt địa chấn nông phân giải cao từ đề tài KC09.13/11-15 và các nguồn tài liệu tổng hợp, đặc điểm tướng...

   12 p thuvienbrvt 31/03/2018 2 0

 • Đánh giá khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu cấp hộ gia đình tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

  Đánh giá khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu cấp hộ gia đình tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

  Bài báo này thực hiện xây dựng bộ chỉ số đánh giá KNTƯ cấp hộ gia đình gồm 31 chỉ số của các hợp phần: Con người, kinh tế, sinh kế, xã hội, khả năng tiếp cận cơ sở hạ tầng và quản trị cho huyện Hòa Vang. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết

   13 p thuvienbrvt 31/03/2018 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số