• Tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch tại thành phố Bangkok, Thái Lan

  Tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch tại thành phố Bangkok, Thái Lan

  Nghiên cứu đánh giá về những tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch tại thành phố Bangkok. Nghiên cứu thực hiện bằng phương pháp thu thập số liệu thứ cấp từ các nguồn tài liệu, khảo sát thực tế và phỏng vấn 145 khách du lịch quốc tế đến Bangkok bằng bảng câu hỏi. Dữ liệu được xử lý bằng thống kê mô tả và phân tích.

   12 p thuvienbrvt 30/11/2018 12 0

 • Bàn về sản phẩm du lịch Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế

  Bàn về sản phẩm du lịch Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế

  Bài viết này xoay quanh nhận thức về sản phẩm du lịch Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Tác giả đã phân tích rõ tính đặc thù và tính phổ quát của sản phẩm du lịch để xây dựng phát triển triển sản phẩm du lịch trong thời đại toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

   12 p thuvienbrvt 30/11/2018 15 0

 • Các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu hình thành khu phố chuyên doanh tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ: Tiếp cận từ nhu cầu khách du lịch

  Các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu hình thành khu phố chuyên doanh tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ: Tiếp cận từ nhu cầu khách du lịch

  Bài viết này phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu hình thành khu phố chuyên doanh theo cách tiếp cận từ khách du khách, từ đó đề xuất một số khuyến nghị đối với chính quyền địa phương khi triển khai xây dựng các khu phố chuyên doanh trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

   7 p thuvienbrvt 30/11/2018 15 0

 • Định hướng nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại Sầm Sơn – Thanh Hoá

  Định hướng nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại Sầm Sơn – Thanh Hoá

  Hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến chất lượng dịch vụ du lịch. Phân tích vai trò của chất lượng dịch vụ trong hoạt động du lịch, những nội hàm của chất lượng dịch vụ và những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ trong hoạt động du lịch. Phân tích quy trình quản lý chất lượng dịch vụ tại điểm đến du lịch. Phân...

   6 p thuvienbrvt 30/11/2018 13 0

 • Đánnh giá mức độ hài lòng của du khách quốc tế đối với du lịch chợ nổi ở thành phố Cần Thơ và vùng phụ cận

  Đánnh giá mức độ hài lòng của du khách quốc tế đối với du lịch chợ nổi ở thành phố Cần Thơ và vùng phụ cận

  Bài viết này nghiên cứu đánh giá mức độ hài lòng, phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách quốc tế đối với du lịch chợ nổi ở thành phố Cần Thơ và vùng phụ cận. Qua đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao mức độ hài lòng của họ về loại dịch vụ này.

   8 p thuvienbrvt 30/11/2018 13 0

 • Tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh Kiên Giang theo cách tiếp cận hệ thống thông tin địa lý - GIS

  Tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh Kiên Giang theo cách tiếp cận hệ thống thông tin địa lý - GIS

  Bài viết này trình bày việc tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh Kiên Giang trên cơ sở sử dụng phương pháp chồng xếp bản đồ và phương pháp thang điểm tổng hợp trong hệ thống thông tin địa lý GIS để đánh giá tiềm năng lãnh thổ du lịch của tỉnh Kiên Giang. Trên cơ sở đó đề xuất một số định hướng tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh Kiên Giang, góp...

   7 p thuvienbrvt 30/11/2018 15 0

 • Tổng quan về du lịch thành phố Mimasaka tỉnh Okayama

  Tổng quan về du lịch thành phố Mimasaka tỉnh Okayama

  Bài viết giới thiệu về các khu vực của thành phố Mimasaka như khu vực Katsuka, khu vực Ohara, khu vực Mimasaka, khu vực Aida, khu vực Sakuto, khu vực Higashi Awakura và các địa điểm của từng khu vực. Bên cạnh đó, bài viết còn đề cập và giới thiệu về đặc sản của thành phố nơi đây.

   20 p thuvienbrvt 30/11/2018 12 0

 • Các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp đô thị ở Thành phố Hồ Chí Minh – phân tích từ góc độ địa lí kinh tế và sinh thái

  Các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp đô thị ở Thành phố Hồ Chí Minh – phân tích từ góc độ địa lí kinh tế và sinh thái

  Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) đã và đang góp phần thúc đẩy sự phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đô thị của Thành phố theo hướng hiện đại. Tuy nhiên, vấn đề phát triển các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp đô thị nơi đây vẫn còn những bất cập. Bài viết này phân tích vấn đề trên...

   7 p thuvienbrvt 30/11/2018 18 0

 • Nguyên nhân gây mưa của Cherrapunji và hoang mạc Thar

  Nguyên nhân gây mưa của Cherrapunji và hoang mạc Thar

  Bài viết này trình bày sự thay đổi yếu tố ẩm của khí hậu ở 2 địa điểm được coi là điển hình nhất trên Trái Đất: Cherrapunji và hoang mạc Thar với hi vọng tìm ra những nguyên nhân chính của hiện tượng này, từ đó thấy được quy luật biến đổi của chúng để trước hết phục vụ cho giảng dạy Địa lí và sau nữa là tìm ra những giải pháp...

   12 p thuvienbrvt 30/11/2018 18 0

 • Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin địa lí và biên tập bản đồ trực tuyến bằng điện toán đám mây

  Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin địa lí và biên tập bản đồ trực tuyến bằng điện toán đám mây

  Biên tập bản đồ trực tuyến (online) trên nền Web với sự trợ giúp của Google Maps là việc làm rất mới so với cách xây dựng và thành lập bản đồ truyền thống. Tuy mới phát triển trong những năm gần đây nhưng cách làm này đã thể hiện được tính hiệu quả và đã được ứng dụng trong nhiều lĩnh vự khác nhau. Yếu tố quan trọng trong việc biên...

   7 p thuvienbrvt 30/11/2018 15 0

 • Phân vùng chức năng môi trường phục vụ quản lí lãnh thổ Móng Cái

  Phân vùng chức năng môi trường phục vụ quản lí lãnh thổ Móng Cái

  Phân vùng chức năng môi trường là một trong những cách tiếp cận tổng hợp và hệ thống là cơ sở không gian cho việc áp dụng các giải pháp quản lý bảo vệ môi trường hiệu quả thông qua việc nghiên cứu tổng hợp các nhân tố thành tạo: điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và hiện trạng môi trường của lãnh thổ. Cùng tham khảo sau đây để biết...

   6 p thuvienbrvt 30/11/2018 12 0

 • Thiết kế và biên tập Atlas địa lý tỉnh Thái Nguyên dung để dạy học địa lý địa phương

  Thiết kế và biên tập Atlas địa lý tỉnh Thái Nguyên dung để dạy học địa lý địa phương

  Ở Thái Nguyên nhà giáo nhân dân Trịnh Trúc Lâm cùng với một số tác giả khác đã tiến hành biên soạn tài liệu địa lí địa phương tỉnh Thái Nguyên và tài liệu này đã được đưa vào giảng dạy nhiều năm. Các thể loại bản đồ như bản đồ trong sách giáo khoa, bản đồ giáo khoa treo tường Thái Nguyên cũng đã được nhiều tác giả quan tâm nghiên...

   6 p thuvienbrvt 30/11/2018 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số