• Ebook Địa lý gia truyền bí thư đại toàn: Phần 1

  Ebook Địa lý gia truyền bí thư đại toàn: Phần 1

  "Quý vị cầm nơi tay đây là tập Địa Lý Gia Truyền Bí Thư Đại Toàn - tập này là tập thứ nhất trong tài liệu gia truyền của dòng họ Tả Ao mà tên tổng hợp của nó là Tả Ao Địa Lý Toàn Thư. Thưa quý vị. Tài liệu quý giá nhất về khoa Địa Lý của người Việt Nam là Tả Ao Địa Lý Toàn Thư đã có trên 400 năm nay vẫn được các cụ giữ kín dùng...

   42 p thuvienbrvt 30/04/2018 34 1

 • Ebook Địa lý toàn thư: Tập 2 - NXB Văn hóa và Thông tin

  Ebook Địa lý toàn thư: Tập 2 - NXB Văn hóa và Thông tin

  Cuốn sách Địa lý toàn thư tập 2 do NXB Văn hóa và Thông tin ấn hành có nội dung giới thiệu đến người đọc các kiến thức về luận long, tầm long, tam hiệp lục thuận hội pháp, luận chi can, luận trường, luận xuất hiệp, giảng thế trù hình, hình thể dị tường,... Mời các bạn cùng tham khảo để năm nội dung chi tiết.

   376 p thuvienbrvt 31/03/2018 57 1

 • Ebook Chính sách phát triển vùng của Italia - TS. Bùi Nhật Quang

  Ebook Chính sách phát triển vùng của Italia - TS. Bùi Nhật Quang

  Cuốn sách này được viết ra với mục tiêu cung cấp cho độc giả thông tin và những kiến thức bước đầu về nghiên cứu kinh tế quốc tế với chủ đề cụ thể là nghiên cứu về "Chính sách phát triển vùng của Italia". Trên thực tế, sự chênh lệch phát triển vùng hiện không chỉ là vấn đề riêng của Italia mà còn là mối quan tâm của nhiều quốc gia...

   244 p thuvienbrvt 31/03/2018 55 1

 • Ebook Địa lý toàn thư (Tập 3) - Lưu Bá Ôn

  Ebook Địa lý toàn thư (Tập 3) - Lưu Bá Ôn

  Cuốn sách "Địa Ký toàn thư (Tập 3)" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Thiên tinh địa lý hợp thuyết, hướng thủy thuyết, thủy pháp ca, lộc tổn cách, thủy thượng ngụ nhai, tứ tham lang cách, kỳ tinh quá độ cách, lộc mã lệ, chinh ấn lộc mã cách,địa lý dương trạch đại toàn tập, thiết đàn tử linh thành tinh chuyển tâm,... Mời các bạn cùng...

   377 p thuvienbrvt 31/03/2018 31 1

 • Làm khớp dị thường trọng lực tính từ số liệu đo cao vệ tinh với số liệu đo trọng lực trực tiếp

  Làm khớp dị thường trọng lực tính từ số liệu đo cao vệ tinh với số liệu đo trọng lực trực tiếp

  Bài viết Làm khớp dị thường trọng lực tính từ số liệu đo cao vệ tinh với số liệu đo trọng lực trực tiếp trình bày phương pháp làm khớp dị thường trọng lực tính từ số liệu đo cao vệ tinh với dị thường trọng lực tính từ số liệu đo trọng lực trực tiếp.

   5 p thuvienbrvt 31/03/2018 23 1

 • Tính toán độ cao thủy chuẩn từ kết quả nội suy khoảng chênh Geoid cho khu vực phía Nam Việt Nam

  Tính toán độ cao thủy chuẩn từ kết quả nội suy khoảng chênh Geoid cho khu vực phía Nam Việt Nam

  Bài viết Tính toán độ cao thủy chuẩn từ kết quả nội suy khoảng chênh Geoid cho khu vực phía Nam Việt Nam trình bày các kết quả tính toán độ cao thủy chu ẩn cho một số điểm khu vực phía Nam Việt Nam trên cơ sở sử dụng độ cao trắc địa xác định bằng công nghệ GPS, độ cao Geoid cục bộ được tính toán từ độ cao Geoid toàn cầu và kết quả nội...

   6 p thuvienbrvt 31/03/2018 32 1

 • Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật insar trong xác định sự thay đổi bề mặt địa hình

  Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật insar trong xác định sự thay đổi bề mặt địa hình

  Bài viết Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật insar trong xác định sự thay đổi bề mặt địa hình nhằm giới thiệu khả năng ứng dụng kỹ thuật insar trong xác định lún bề mặt địa hình và minh họa kết quả thực nghiệm đạt được tại khu vực Hà Nội với ảnh terasar X đã xác định được khu vực KCN Bắc Thăng Long lún (41mm năm) trong khoảng thời gian 2012...

   5 p thuvienbrvt 31/03/2018 30 1

 • Kiểm tra độ tin cậy lưới GPS cạnh ngắn bằng các trị đo bổ sung

  Kiểm tra độ tin cậy lưới GPS cạnh ngắn bằng các trị đo bổ sung

  Bài viết Kiểm tra độ tin cậy lưới GPS cạnh ngắn bằng các trị đo bổ sung đưa ra một phương pháp để kiểm tra độ tin cậy của lưới GPS sử dụng các trị đo bổ sung là các khoảng cách ngang được đo bằng máy toàn đạc điện tử dựa trên cơ sở lý thuyết quy chuyển trị đo khoảng cách.

   7 p thuvienbrvt 31/03/2018 36 1

 • Ứng dụng phân tích đa chỉ tiêu (MCA) và viễn thám trong việc hỗ trợ mở tuyến giao thông

  Ứng dụng phân tích đa chỉ tiêu (MCA) và viễn thám trong việc hỗ trợ mở tuyến giao thông

  Bài viết Ứng dụng phân tích đa chỉ tiêu (MCA) và viễn thám trong việc hỗ trợ mở tuyến giao thông sử dụng phương pháp phân tích đa chỉ tiêu (MCA) kết hợp với dữ liệu ảnh vệ tinh và DEM để vạch ra tuyến đường tối ưu nhất khi xác định tọa độ của điểm bắt đầu và điểm đến.

   7 p thuvienbrvt 31/03/2018 30 1

 • Tính chuyển tọa độ giữa các khung quy chiếu trái đất quốc tế

  Tính chuyển tọa độ giữa các khung quy chiếu trái đất quốc tế

  Bài viết Tính chuyển tọa độ giữa các khung quy chiếu trái đất quốc tế trình bày về cơ sở lý thuyết, các công thức cơ bản và phương pháp tính chuyển tọa độ giữa các khung quy chiếu trái đất quốc tế. Mời các bạn tham khảo.

   6 p thuvienbrvt 31/03/2018 27 1

 • Xác định dị thường mực nước biển trên Biển Đông bằng số liệu đo cao vệ tinh

  Xác định dị thường mực nước biển trên Biển Đông bằng số liệu đo cao vệ tinh

  Kết quả nghiên cứu Xác định dị thường mực nước biển trên Biển Đông bằng số liệu đo cao vệ tinh cho thấy ở chu kỳ này, trên Biển Đông, dị thường mực nước biển biến đổi từ - 1,581 m đến 0,649 m, giá trị trung bình là 0,108 m.

   6 p thuvienbrvt 31/03/2018 24 1

 • Ảnh hưởng của địa hình cục bộ đến độ cao Geoid của một số mô hình trọng trường trái đất

  Ảnh hưởng của địa hình cục bộ đến độ cao Geoid của một số mô hình trọng trường trái đất

  Sử dụng mô hình trọng trường trái đất và tính thêm số hiệu chỉnh địa hình cục bộ vào độ cao Geoid (hoặc dị thường độ cao) là một phương pháp nhằm nâng cao độ chính xác đo cao GPS. Bài viết Ảnh hưởng của địa hình cục bộ đến độ cao Geoid của một số mô hình trọng trường trái đất sau đây sẽ làm rõ hơn về điều này.

   6 p thuvienbrvt 31/03/2018 33 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số