• Ebook Các cương lĩnh cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam: Phần 1

  Ebook Các cương lĩnh cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam: Phần 1

  Ebook Các cương lĩnh cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam: Phần 1 Giới thiệu khái quát các cương lĩnh chính trị của Đảng, từ bối cảnh lịch sử, mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng cách mạng và ý nghĩa của mỗi cương lĩnh trong những giai đoạn lịch sử nhất định. Mời các bạn cùng tham khảo!

   118 p thuvienbrvt 23/11/2023 13 1

 • Ebook Các cương lĩnh cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam: Phần 2

  Ebook Các cương lĩnh cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam: Phần 2

  Ebook Các cương lĩnh cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam: Phần 2 trình bày nguyên văn các bản cương lĩnh chính trị của Đảng từ khi thành lập đến nay, đã được công bố trong văn kiện Đảng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   110 p thuvienbrvt 23/11/2023 10 1

 • Ebook Cục diện chính trị Đông Á (1991-2016): Phần 1

  Ebook Cục diện chính trị Đông Á (1991-2016): Phần 1

  Cuốn sách Cục diện chính trị Đông Á giai đoạn 1991-2016 tập trung nghiên cứu cấu trúc, sự tương tác và biến đổi của cục diện chính trị khu vực Đông Á kể từ sau khi Liên Xô sụp đổ đến nay. Đồng thời, các điểm nóng của khu vực như vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, xung đột ở Biển Đông, cạnh tranh quyền lực giữa các cường...

   110 p thuvienbrvt 23/11/2023 9 1

 • Ebook Cục diện chính trị Đông Á (1991-2016): Phần 2

  Ebook Cục diện chính trị Đông Á (1991-2016): Phần 2

  Nội dung cuốn sách thể hiện sự nghiên cứu nghiêm túc, tác giả đã có nhiều cố gắng trong việc sưu tầm tư liệu và dành nhiều tâm huyết để hoàn thành nhưng cuốn sách cũng khó tránh khỏi những thiếu sót. Một số nhận định, phân tích nêu trong cuốn sách có giá trị tham khảo tốt, nhưng vẫn còn những ý kiến, nhận xét của tác giả cần được tiếp...

   116 p thuvienbrvt 23/11/2023 10 1

 • Ebook Phương pháp nghiên cứu trong thư viện học: Phần 1

  Ebook Phương pháp nghiên cứu trong thư viện học: Phần 1

  Ebook "Phương pháp nghiên cứu trong thư viện học" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Công tác nghiên cứu khoa học trong các thư viện và cơ quan thông tin; Các phương pháp nghiên cứu khoa học;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   77 p thuvienbrvt 23/11/2023 12 1

 • Ebook Phương pháp nghiên cứu trong thư viện học: Phần 2

  Ebook Phương pháp nghiên cứu trong thư viện học: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Phương pháp nghiên cứu trong thư viện học" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các sản phẩm nghiên cứu khoa học; Quá trình thực hiện một công trình nghiên cứu khoa học;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   51 p thuvienbrvt 23/11/2023 12 1

 • Ebook Những điều kỳ diệu về tâm lý con người: Phần 1

  Ebook Những điều kỳ diệu về tâm lý con người: Phần 1

  Cuốn sách "Những điều kỳ diệu về tâm lý con người: Phần 1" cung cấp tới độc giả những nội dung chính sau đây: Những vấn đề chung về bộ não; Những khả năng kì diệu của bộ não; Ý thức và vô thức; Hoạt động của nhận thức; Nhận thức cảm tính; Những phẩm chất của trí tuệ;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

   221 p thuvienbrvt 23/11/2023 12 1

 • Ebook Những điều kỳ diệu về tâm lý con người: Phần 2

  Ebook Những điều kỳ diệu về tâm lý con người: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Những điều kỳ diệu về tâm lý con người" tiếp tục cung cấp tới độc giả những nội dung chính về các thuộc tính tâm lí cá nhân như: xúc cảm và tình cảm, hành động ý chí, năng lực, tính cách, khí chất,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

   140 p thuvienbrvt 23/11/2023 13 2

 • Ebook Tâm lý học xuyên văn hóa: Phần 1

  Ebook Tâm lý học xuyên văn hóa: Phần 1

  Cuốn sách "Tâm lý học xuyên văn hóa: Phần 1 gồm các nội dung chính như sau: Tâm lý học xuyên văn hóa trong một thế giới đang thay đổi; các cách tiếp cận nghiên cứu và tư duy phê phán trong tâm lý học xuyên văn hóa; nguồn gốc văn hóa: biến đổi văn hóa và tiến hóa văn hóa-xã hội; phát triển con người: văn hóa và sinh học;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   227 p thuvienbrvt 23/11/2023 12 1

 • Ebook Tâm lý học xuyên văn hóa: Phần 2

  Ebook Tâm lý học xuyên văn hóa: Phần 2

  Cuốn sách "Tâm lý học xuyên văn hóa: Phần 1 gồm các nội dung chính như sau: cảm xúc và hạnh phúc của con người: biểu hiện phổ quát và các giá trị văn hóa; thuyết nhân cách: tiếp cận phương Tây, phương Đông và bản địa; cái tôi: chiều cạnh văn hóa, xã hội và xuyên văn hóa;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   369 p thuvienbrvt 23/11/2023 12 2

 • Ebook Thường thức về triết học Mác - Lênin (Quyển 2) - Phép biện chứng duy vật: Phần 1

  Ebook Thường thức về triết học Mác - Lênin (Quyển 2) - Phép biện chứng duy vật: Phần 1

  Cuốn sách "Thường thức về triết học Mác - Lênin (Quyển 2) - Phép biện chứng duy vật" trình bày những vấn đề chung về phép biện chứng và những nội dung cơ bản của phép biện chứng duy vật, góp phần giáo dục, tuyên truyền, phổ biến lý luận chính trị rộng rãi cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn...

   67 p thuvienbrvt 23/11/2023 9 0

 • Ebook Thường thức về triết học Mác - Lênin (Quyển 2) - Phép biện chứng duy vật: Phần 2

  Ebook Thường thức về triết học Mác - Lênin (Quyển 2) - Phép biện chứng duy vật: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Thường thức về triết học Mác - Lênin (Quyển 2) - Phép biện chứng duy vật" tiếp tục trình bày về nội dung cơ bản của phép biện chứng duy vật, nhằm đáp ứng yêu cầu công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến lý luận rộng rãi cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bối cảnh mới. Mời các bạn cùng tham...

   87 p thuvienbrvt 23/11/2023 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=thuvienbrvt