• Đề thi cầu bê tông

    Đề thi cầu bê tông

    Tài liệu tham khảo và tuyển tập Đề thi cầu bê tông - Khoa công trình, bộ môn công trình giao thông thành phố và CTT - Trường đại học giao thông vận tải . Chọn cấu tạo và các kích thớc cơ bản của mặt cắt ngang kết cấu nhịp; bố trí dầm ngang, lề người đi, lan can... b- Tính toán mô men tại mặt cắt giữa nhịp của dầm biên do tác dụng của tĩnh...

     20 p thuvienbrvt 25/11/2012 351 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số