• Bệnh chai bông trên cây huệ trắng

  Bệnh chai bông trên cây huệ trắng

  Do có giá tr kinh t cao nên trong nh ng năm qua, cây Hị ế ữ uệ trắng (Polianthes tuberosa) đã được phát triển nhanh trên nhiều địa bàn của miền nam Việt Nam, tuy nhiên năng suất Huệ trên nhiều vùng thường không ổn định do nhiễm nhiều loài dịch hại. • Trong những loại dịch hại quan trọng trên cây Huệ thì bệnh chai bông (theo cách gọi của bà con nông...

   17 p thuvienbrvt 25/11/2012 344 1

 • Tây nguyên trên đường phát triển bền vững

  Tây nguyên trên đường phát triển bền vững

  Tây nguyên là một vùng kinh tế lớn của đất nước nằm ở phía tây và tây nam nước ta bao gồm 5 tỉnh Kom Tum, Gia Lai. Đắk Nông và Lâm Đồng. Đât là vùng giàu có tài nguyên thiên nhiên nhất là tài nguyên rừng và khoáng sản là vùng có nhiều dân tộc sinh sống. Mời các bạn tham khảo tài liệu sau.

   196 p thuvienbrvt 25/11/2012 67 2

 • SỔ TAY HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỐT CHO CHÈ BÚP TƯƠI

  SỔ TAY HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TỐT CHO CHÈ BÚP TƯƠI

  Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV đã và đang hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị ngành chè của Việt Nam từ những năm 2007, tập trung ở 3 tỉnh Lai Châu, Hà Giang và Lào Cai với mục tiêu tăng thu nhập và tạo công ăn việc làm cho những hộ gia đình trồng chè, ưu tiên những hộ gia đình nghèo. Một trong những ưu tiên hỗ trợ của SNV đối với ngành chè là thúc...

   32 p thuvienbrvt 25/11/2012 83 1

 • Giáo trình TRUYỀN GIỐNG NHÂN TẠO VẬT NUÔI

  Giáo trình TRUYỀN GIỐNG NHÂN TẠO VẬT NUÔI

  Trong nhiều năm qua việc giảng dạy môn học "Truyền giống nhân tạo vật nuôi" cho sinh viên Trường đại học Nông lâm Thái Nguyên chủ yếu dựa trên cơ sở các bài giảng do giáo viên phụ trách môn học tự biên soạn và một số tài liệu tham khảo khác của Trường đại học Nông nghiệp I và Viện chăn nuôi quốc gia.

   194 p thuvienbrvt 25/11/2012 254 1

 • Giáo trình luật bảo vệ thực vật

  Giáo trình luật bảo vệ thực vật

  Qui phạm pháp luật là hình thức thể hiện của pháp luật thành một qui tắc xử sự nhất định mà chủ thể phải tuân theo trong các trường hợp cụ thể do Nhà nước qui định và được bảo đảm thực hiện bằng sự cưỡng chế của Nhà nước Qui phạm pháp luật là thành tố nhỏ nhất của hệ thống pháp luật. Nó là qui tắc xử sự chung, là chuẩn mực...

   81 p thuvienbrvt 25/11/2012 70 1

 • GIÁO TRÌNH SINH LÝ HỌC VẬT NUÔI

  GIÁO TRÌNH SINH LÝ HỌC VẬT NUÔI

  Môn Sinh lý học vật nuôi là môn học cơ sở quan trọng của ngành Chăn nuôi và Thú y Việc biên soạn giáo trình môn học là đòi hỏi cấp bách nhằm đáp ứng nhu cần đào tạo Kỹ sư chăn nuôi và Bác sỹ thú y của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Giáo trình cung cấp cho sinh viên các kiến thức lý luận cơ sở quan trọng nhất của ngành Chăn nuôi và Thú y.

   346 p thuvienbrvt 25/11/2012 157 1

 • Giáo trình chọn giống cây trồng

  Giáo trình chọn giống cây trồng

  Ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn tạo giống cây trồng Chọn giống cây trồng là một quá trình sáng tạo liên tục để thỏa mãn nhu cầu thay đổi của con người. Cho tới một tương lai gần các phương pháp chọn giống thông thường vẫn là phương pháp phổ biến, trong đó tái tổ hợp giửa các kiểu gen

   172 p thuvienbrvt 25/11/2012 73 1

 • Giáo trình bệnh cây đại cương

  Giáo trình bệnh cây đại cương

  Bệnh cây đại cương là phần trang bị những kiến thưc cơ bản, các khái niệm, định nghĩa,các nội dung chủ yếu của khoa học bệnh cây, là môn học cơ sở cho phần bệnh cây chuyên khoa của môn học bệnh cây. Môn học giúp sinh vuên nắm vững các đặc điểm sinh vật học và sinh thái học của các nguyên nhân gây bệnh và những hướng phòng trừ hạn chế...

   164 p thuvienbrvt 25/11/2012 109 1

 • LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRI ỂN THÔN/BẢN VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN XÃ (VDP &CDP)

  LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRI ỂN THÔN/BẢN VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN XÃ (VDP &CDP)

  Thời gian gần đây, hầu hết các phân tích nông thôn ở các nước đang phát triển đều có chung những đặc điểm sau. Trình tự các công việc được tiến hành ổn định và thường xuyên. Phạm vi đề cập thường bị hạn chế. Thường chỉ tập trung được một vấn đề đơn lẻ và trong thực tế không có mối liên quan rộng rãi. Mức độ đa dạng...

   115 p thuvienbrvt 25/11/2012 133 1

 • Chuyên đề kỹ thuật chăn nuôi vịt đẻ siêu trứng

  Chuyên đề kỹ thuật chăn nuôi vịt đẻ siêu trứng

  Giai đoạn tiền hậu bị bao gồm giai đoạn gột vịt và giai đoạn nuôi vịt con sau úm.Gột vịt = nuôi dưỡng, chăm sóc từ 1-9 ngày tuổi. Vịt con sau úm = 10-56 ngày tuổi.Nhiệt độ : Ngày đầu 31°C, sau đó mỗi ngày giảm đi 1°C, ngày 9 còn 22 °C Tránh lạnh (tiêu chảy, đè lên nhau dẫn đến chết), nóng hoặc gió lùa… Mật độ: Quầy úm: ≤ 200 con/quầy

   37 p thuvienbrvt 25/11/2012 107 1

 • SOYBEAN - APPLICATIONS AND TECHNOLOGY

  SOYBEAN - APPLICATIONS AND TECHNOLOGY

  A seeder should place seed in an environment for reliable germination. The main objective of sowing is to put seeds at a desired depth and spacing within the row. Uniform seed distribution within the soil result in better germination and emergence and increase yield by minimizing competition between plants for available light, water, and nutrients. A number of factors affect seed distribution in soil. Seed metering system, seed delivery tube,...

   272 p thuvienbrvt 25/11/2012 18 1

 • BỆNH DO VI KHUẨN

  BỆNH DO VI KHUẨN

  Nguyên nhân gây bệnh   Do vi khuẩn Pasteurella multocida gây ra. Phương thức truyền lây:   - Vi khuẩn xâm nhập qua đường tiêu hóa là đường chính, ngoài ra vi khuẩn còn xâm nhập qua đường hô hấp   - Do nuôi chung với heo mang mầm bệnh, thức ăn nước uống nhiễm mầm bệnh hoặc do thời tiết, stress, vệ sinh chuồng trại kém… Thể quá cấp tính - Sốt cao 42...

   43 p thuvienbrvt 25/11/2012 63 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số