• Ebook Kinh Dịch - Đạo của người quân tử: Phần 1 - Nguyễn Hiến Lê

  Ebook Kinh Dịch - Đạo của người quân tử: Phần 1 - Nguyễn Hiến Lê

  Ebook "Kinh Dịch - Đạo của người quân tử" gồm 2 phần. Phần 1 sau đây là phần giới thiệu, có 6 chương, từ chương I đến chương VI. Cuốn sách hữu ích với những bạn yêu thích Triết học Trung Quốc nói riêng và phương Đông nói chung. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 ebook "Kinh Dịch - Đạo của người quân tử" sau đây.

   190 p thuvienbrvt 25/02/2017 464 4

 • Ebook Hậu hắc học - Mặt dày tâm đen: Phần 1 - Lý Tôn Ngô

  Ebook Hậu hắc học - Mặt dày tâm đen: Phần 1 - Lý Tôn Ngô

  Phần 1 cuốn sách "Hậu hắc học - Mặt dày tâm đen" trình bày các nội dung của phần 1 - Hậu hắc học (Hậu hắc kinh, tạp lục hâu hắc truyện, sáu chữ chân ngôn cầu làm quan, sáu chữ chân ngôn của người làm quan,...), phần 2 - Hậu hắc học tùng ngoại, phần 3 - Tôi hoài nghi các thánh nhân. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   98 p thuvienbrvt 29/09/2015 451 2

 • Giáo trình Tâm Lý học đại cương - Nguyễn Xuân Thức

  Giáo trình Tâm Lý học đại cương - Nguyễn Xuân Thức

  Giáo trình "Tâm Lý học đại cương" được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập của sinh viên các nhóm ngành thuộc các trường Đại học khác nhau. Nội dung giáo trình gồm 6 chương, mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức đã được trình bày trong ebook này.

   426 p thuvienbrvt 28/01/2015 451 3

 • BIẾN ( Tủ sách tinh hoa về các phạm trù triết học Trung Quốc )

  BIẾN ( Tủ sách tinh hoa về các phạm trù triết học Trung Quốc )

  Con người từ khi xuất hiện trên thế gian thì cuộc sống của nó và vũ trụ đối diện với nó bao gồm cả tự thân nó không gì không nằm trong biến hoá. Vũ trụ biến hóa đa đoan là lịch sử sản sinh và tiền đề lôgic của phạm trù Biến. Biến và bất biến là nói đối với nhau, tồn tại trong vũ trụ chỉ có hai loại Biến và bất Biến. Nhưng trải...

   473 p thuvienbrvt 25/11/2012 450 8

 • Ebook Biết người (Tâm lý học áp dụng trong đời sống thực tiễn) - Phạm Cao Tùng (dịch)

  Ebook Biết người (Tâm lý học áp dụng trong đời sống thực tiễn) - Phạm Cao Tùng (dịch)

  Ebook có nội dung gồm 11 chương và được chia ra làm 3 phần: phần 1 cá tính của con người, phần 2 tâm lý động, phần 3 những áp dụng của tâm lý học. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung kiến thức cần thiết đã được trình bày trong ebook này.

   360 p thuvienbrvt 28/01/2015 441 10

 • Ebook Tâm lý học trí tuệ - Phan Trọng Ngọ

  Ebook Tâm lý học trí tuệ - Phan Trọng Ngọ

  Ebook "Tâm lý học trí tuệ" được biên soạn nhằm giúp các học viên, cán bộ giảng dạy và nghiên cứu có thêm phương tiện tiếp cận vấn đề lí thú và phức tạp này. Nội dung ebook được phân làm 7 chương. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức cần thiết.

   418 p thuvienbrvt 23/08/2016 439 6

 • Ebook Tư vấn tâm lý học đường-Hãy là chính mình - ThS. Nguyễn Thị Oanh

  Ebook Tư vấn tâm lý học đường-Hãy là chính mình - ThS. Nguyễn Thị Oanh

  Ebook "Tư vấn tâm lý học đường-Hãy là chính mình" có nội dung được chia thành các phần sau: phần 1 gia đình, phần 2 bạn trẻ suy nghĩ gì về giá trị sống-nói về mình-tìm bản sắc của mình, phần 3 chuyện học hành hướng nghiệp, phần 4 tình bạn-tình yêu.

   218 p thuvienbrvt 28/01/2015 437 9

 • Lịch sử triết học Trung Quốc tập 1

  Lịch sử triết học Trung Quốc tập 1

  Đây là bản dịch của Trung Quốc Triết Sử Học, của Tiến Sĩ Phùng Hữu Lan, tốt nghiệp đại học Columbia (Mỹ). Tập 1 bao quát thời đại Tử học, một thời đại có thể nói là rực rỡ nhất trong triết học Trung Quốc, trải dài từ thời xa xưa đến khoảng 100 năm TCN, khi mà Nho giáo chiếm địa vị chính thống.

   562 p thuvienbrvt 25/11/2012 437 7

 • Hướng dẫn ôn thi môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin

  Hướng dẫn ôn thi môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin

  Vì sao Mác khẳng định: Sản xuất ra của cải vật chất là điều kiện tiên quyết cho sự tồn tại và phát triển của lịch sử nhân loại? - Trong đời sống xã hội có rất nhiều những hoạt động khác nhau như hoạt động chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế, Khoa học kỹ thuật, văn hoá nghệ thuật... Nhưng để thực hiện được mục đích của các...

   95 p thuvienbrvt 25/11/2012 434 3

 • Ebook Duy thức học nhập môn: Phần 1 – HT. Thích Thiện Hoa

  Ebook Duy thức học nhập môn: Phần 1 – HT. Thích Thiện Hoa

  Phần 1 của cuốn sách "Giúp đọc Nôm và Hán Việt nhập môn" trình bày các nội dung: Luật đại thừa trăm pháp, bất định tâm sở, sắc pháp, tâm bất tương ưng hành pháp, vô vi pháp, nói không thật,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   167 p thuvienbrvt 22/03/2017 431 5

 • Ebook Phê bình văn học, con vật lưỡng thể ấy: Phần 1

  Ebook Phê bình văn học, con vật lưỡng thể ấy: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Phê bình văn học, con vật lưỡng thể ấy (tư tưởng phê bình văn học Việt Nam, một cái nhìn lịch sử)" cung cấp cho người đọc các kiến thức về phê bình văn học là gì, phê bình văn học Việt Nam, nhìn nghiêng từ phương pháp. Mời các bạn tham khảo.

   288 p thuvienbrvt 19/04/2017 428 2

 • Ebook Trí tuệ xã hội - Daniel Goleman

  Ebook Trí tuệ xã hội - Daniel Goleman

  Ebook trình bày nội dung thông qua các phần sau: phần 1 chính thức công bố một môn khoa học mới, phần 2 các liên kết bị phá vỡ, phần 3 nuôi dưỡng tự nhiên, phần 4 các biến thể tình yêu, phần 5 các mối quan hệ lành mạnh, phần 6 hậu quả xã hội.

   703 p thuvienbrvt 28/01/2015 428 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số