• Luật Cạnh tranh: Quyển 1

  Luật Cạnh tranh: Quyển 1

  Luật Cạnh tranh: Quyển 1 - Giới thiệu chung về Luật Cạnh tranh nhằm mục tiêu kiểm soát việc lạm dụng quyền lực thị trường; chống cạnh tranh không lành mạnh; tạo dựng môi trường kinh doanh và cạnh tranh bình đẳng.

   20 p thuvienbrvt 17/07/2014 222 6

 • Luật cạnh tranh: Quyển 7

  Luật cạnh tranh: Quyển 7

  Luật cạnh tranh: Quyển 7 - Xử lý vi phạm luật cạnh tranh có nội dung trình bày những đối tượng nào có thể bị xử phạt vi phạm cạnh tranh, việc xử lý vi phạm được thực hiện theo nguyên tắc nào và các nội dung khác.

   16 p thuvienbrvt 17/07/2014 212 1

 • Luật cạnh tranh: Quyển 3

  Luật cạnh tranh: Quyển 3

  Luật cạnh tranh: Quyển 3 - Tập trung kinh tế có nội dung trình bày các hình thức tập trung kinh tế theo quy định của luật cạnh tranh, lý giải vì sao cần kiểm soát tập trung kinh tế, khi nào phải thông báo về tập trung kinh tế và các nội dung khác.

   20 p thuvienbrvt 17/07/2014 246 3

 • Luật cạnh tranh: Quyển 2

  Luật cạnh tranh: Quyển 2

  Luật cạnh tranh: Quyển 2 - Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh có nội dung trình bày về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, thỏa thuận ấn định giá, thỏa thuận phân chia thị trường, thỏa thuận hạn chế hoặc kiểm soát số lượng, thỏa thuận áp đặt điều kiện ký kết hợp đồng và các nội dung khác.

   20 p thuvienbrvt 17/07/2014 255 4

 • Luật cạnh tranh: Quyển 6

  Luật cạnh tranh: Quyển 6

  Luật cạnh tranh: Quyển 6 - Trình tự, thủ tục, xử lý vụ việc cạnh tranh có nội dung trình bày về trình tự, thủ tục giải quyết vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh; thời hiệu trong xử lý vi phạm pháp luật cạnh tranh và các nội dung khác.

   20 p thuvienbrvt 17/07/2014 237 2

 • Luật cạnh tranh: Quyển 4

  Luật cạnh tranh: Quyển 4

  Luật cạnh tranh: Quyển 4 - Lạm dụng vị trí thống lĩnh tị trường có nội dung trình bày về các vấn đề như doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp nào có vị trí thống lĩnh thị trường, những hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường bị cấm và các nội dung khác.

   20 p thuvienbrvt 17/07/2014 229 3

 • Luật cạnh tranh: Quyển 5

  Luật cạnh tranh: Quyển 5

  Luật cạnh tranh: Quyển 5 - Cơ quan thực thi luật cạnh tranh có nội dung trình bày về cơ quan tiến hành tố tụng cạnh tranh, cơ quan có thẩm quyền điều tra vụ việc cạnh tranh, cơ cấu, tổ chức của cục quản lý cạnh tranh và các nội dung khác.

   20 p thuvienbrvt 17/07/2014 229 5

 • Những sáng tác văn vần dân gian

  Những sáng tác văn vần dân gian

  Những sáng tác văn vần dân gian (HBĐT)- Ở phần này, chúng tôi xin gộp ca dao, tục ngữ, truyện thơ… tức là những sáng tác có vần có điệu vào một mục, dẫu rằng mỗi một thể loại này đều có tách bạch thành những thể loại riêng biệt. Những sáng tác văn vần dân gian được chuyển thể thành nhiều tiết mục văn nghệ dân gian đưa vào trong các lễ...

   8 p thuvienbrvt 14/12/2013 501 1

 • Văn học dân gian Việt Nam

  Văn học dân gian Việt Nam

  Trong nhiều cuốn sách trước đây viết về văn học dân gian, thường có quan niệm:' Văn học dân gian là sáng tác tập thể, truyền miệng của nhân dân lao động". Các tác giả thường ca ngợi nhân dân lao động là những con người hoàn hảo.quan niệm như trên về tác giả của văn học dân gian là chưa đầy đủ và chưa thật chính xác.....

   18 p thuvienbrvt 14/12/2013 71 1

 • Tranh dân gian Việt Nam

  Tranh dân gian Việt Nam

  Tranh dân gian Việt Nam là một loại hình mỹ thuật cổ truyền của dân gian Việt Nam. Lịch sử: Tranh dân gian Việt Nam có lịch sử rất lâu đời, đã từng có thời gian phát triển rất mạnh mẽ, ngày nay nó có phần giảm sút nhưng vẫn còn được giữ gìn bảo tồn trong một số làng nghề và một số gia đình làm tranh. Về cơ bản có hai loại tranh chính là...

   13 p thuvienbrvt 14/12/2013 84 1

 • Vai trò của văn học dân gian đối với văn học viết thời Đại Việt GS. TS.

  Vai trò của văn học dân gian đối với văn học viết thời Đại Việt GS. TS.

  Trong nhiều cuốn sách trước đây viết về văn học dân gian, thường có quan niệm: “Văn học dân gian là sáng tác tập thể, truyền miệng của nhân dân lao động”(1). Các tác giả thường ca ngợi nhân dân lao động là những con người hoàn hảo. Quan niệm như trên về tác giả của văn học dân gian là chưa đầy đủ và chưa thật chính xác. Văn học dân gian...

   7 p thuvienbrvt 14/12/2013 39 1

 • MỘT SỐ NGHI THỨC GIAO TIẾP HÀNH CHÍNH

  MỘT SỐ NGHI THỨC GIAO TIẾP HÀNH CHÍNH

  Nghi thức giao tiếp hµnh chÝnh là những phương thức giao tiếp trong hoạt động quản lý hµnh chÝnh nhà nước được quy định tại các văn bản pháp luật của nhà nước, theo tập quán, truyền thống dân tộc hoặc quốc tế mà các bên cÇn tuân thủ và thực hiện nghiêm chỉnh.

   20 p thuvienbrvt 14/12/2013 132 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số