• Kinh tế phát triển

  Kinh tế phát triển

  Kinh tế học truyền thống: sự phân phối với chi phí thấp nhất các nguồn lực sản xuất khan hiếm và với sự gia tăng tối ưu của các nguồn lực này, qua thời gian sẽ ngày càng tạo ra nhiều loại hàng hóa và dịch vụ. Kinh tế chính trị: Nằm ngoài phạm vi nghiên cứu của kinh tế học truyền thống. KTCT liên quan đến các quá trình tổ chức xã hội mà...

   166 p thuvienbrvt 25/11/2012 59 1

 • Các mô hình bảo hiến trên thế giới và khả năng lựa chọn của Việt Nam

  Các mô hình bảo hiến trên thế giới và khả năng lựa chọn của Việt Nam

  Cơ chế bảo hiến hiểu theo nghĩa hiện nay lần đầu tiên xuất hiện ở Mỹ đầu thế kỷ 19, và không phải trên cơ sở hiến pháp mà từ án lệ. Chánh án Toà án Tối cao J. Marshall phán quyết về vụ Marbury v. Madison (Marbury kiện Madison) năm 1803: “Chỉ có toà án mới có quyền và có nghĩa vụ tuyên bố cái gì được gọi là luật”, “một văn bản luật trái...

   33 p thuvienbrvt 25/11/2012 51 1

 • Một số vấn đề về nhà nước pháp quyền

  Một số vấn đề về nhà nước pháp quyền

  Khái niệm, lịch sử hình thành và phát triển của tư tưởng Nhà nước pháp quyền Cantơ và các nhà tư tưởng tiến bộ thế kỷ XVIII-XIX đã đưa ra quan niệm Nhà nước pháp quyền nhằm chống lại Nhà nước chuyên chế, cực quyền phong kiến, chống lại sự độc đoán, lạm quyền và nằm trong trào lưu chung của hệ tư tưởng giải phóng.Việc xây dựng Nhà...

   40 p thuvienbrvt 25/11/2012 60 1

 • Trí thức và nhận thức pháp quyền

  Trí thức và nhận thức pháp quyền

  Pháp quyền không thể đặt bên cạnh các giá trị về tinh thần như chân lý khoa học, sự tận thiện về đạo đức hay kinh bổn của tôn giáo. Nó chỉ có ý nghĩa tương đối, nội dung của nó một phần nào đó được quyết định bởi những điều kiện kinh tế và xã hội luôn luôn biến đổi. Ý nghĩa tương đối của pháp quyền đã tạo cớ cho một số lý...

   34 p thuvienbrvt 25/11/2012 63 1

 • Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

  Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

  Với mục tiêu góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ Tư pháp cấp huyện nói chung, kiến thức, nghiệp vụ về xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực Tư pháp cấp huyện nói riêng, chuyên đề này trình bày và phân tích các vấn đề chính bao gồm: vai trò của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo...

   37 p thuvienbrvt 25/11/2012 35 1

 • TÌM HIỂU VỀ NỘI DUNG THỂ CHẾ TRONG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM

  TÌM HIỂU VỀ NỘI DUNG THỂ CHẾ TRONG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM

  Đảng CS Việt Nam xác định Việt Nam là một nền kinh tế thị trường theo “định hướng xã hội chủ nghĩa” hay nhiều khi cụ thể hơn là “nền kinh tế thị trường có điều tiết của nhà nước, gồm nhiều thành phần nhưng lấy thành phần kinh tế quốc doanh làm chủ đạo.” Mục đích ngắn và trung hạn là “xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ...

   35 p thuvienbrvt 25/11/2012 66 1

 • Pháp luật về hợp tác xã

  Pháp luật về hợp tác xã

  Hợp tác xã là một tổ chức kinh doanh thuộc sở hữu và điều hành bởi một nhóm các cá nhân cho lợi ích lẫn nhau của họ. Hợp tác xã được xác định bởi tuyên bố về việc xác định hợp tác xã của Liên minh quốc tế hợp tác xã "một hiệp hợp tự trị của những người đoàn kết tự nguyện để đáp ứng nhu cầu chung của kinh tế, xã hội và văn...

   36 p thuvienbrvt 25/11/2012 90 1

 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế

  Doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế

  Các doanh nghiệp nhỏ và vừa góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế và có vai trò tích cực trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của mọi quốc gia trên thế giới. Việt Nam không phải là một ngoại lệ.Doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế

   197 p thuvienbrvt 25/11/2012 59 5

 • Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập kinh tế thế giới

  Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập kinh tế thế giới

  Hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay là một xu thế khách quan. Trong hơn một thập kỷ lại đây xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới có gia tăng mạnh mẽ gắn hiền với sự phát triển của khoa học - công nghệ sự gia tăng hàng loạt vấn đề toàn cầu như môi trường, dân số… Sự gia tăng mạnh mẽ của toàn cầu hoá kinh tế đặt ra yêu cầu...

   501 p thuvienbrvt 25/11/2012 61 5

 • Tiểu luận Kinh tế Braxin

  Tiểu luận Kinh tế Braxin

  Kinh tế Brasil là nền kinh tế lớn thứ tám trên thế giới dựa trên GDP danh nghĩa và thứ bảy dựa trên GDP sức mua tương đương Đây là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới. Cải cách kinh tế đã đem lại cho đất nước sự công nhận mới của quốc tế. Brasil là thành viên sáng lập của Liên Hiệp Quốc, G20, CPLP, Liên minh Latin, Tổ...

   31 p thuvienbrvt 25/11/2012 40 1

 • THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM - Chương 3

  THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM - Chương 3

  Trên cơ sở lý luận và thực tiễn ở các chương trước, chương này tập trung đề xuất các quan điểm và giải pháp hoàn thiện chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam. Phần 3.1 rà soát bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong thời gian tới. Phần 3.2 đưa ra các quan điểm tiếp tục hoàn thiện chính sách thương mại quốc tế. Phần 3.3...

   50 p thuvienbrvt 25/11/2012 41 1

 • THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM - Chương 1

  THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM - Chương 1

  Trên cơ sở lý luận và thực tiễn ở các chương trước, chương này tập trung đề xuất các quan điểm và giải pháp hoàn thiện chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam. Phần 3.1 rà soát bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong thời gian tới. Phần 3.2 đưa ra các quan điểm tiếp tục hoàn thiện chính sách thương mại quốc tế. Phần 3.3...

   55 p thuvienbrvt 25/11/2012 45 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số