• VAI TRÒ VÀ QUY MÔ CỦA KHU VỰC CÔNG

   VAI TRÒ VÀ QUY MÔ CỦA KHU VỰC CÔNG

  • Cơ sở kinh tế cho những can thiệp của khu vực công • Định nghĩa và các điều kiện để có hiệu quả thị trường • Định nghĩa và các nguyên nhân dẫn đến thất bại thị trường • Các ví dụ về thất bại thị trường 2 Jay K. Rosengard 1 .Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2005-2006 Tài chính công Bài giảng 01 Vai trò và quy mô của khu vực...

   9 p thuvienbrvt 25/11/2012 82 1

 • TỔ CHỨC CÔNG TÁC PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH

  TỔ CHỨC CÔNG TÁC PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH

  Tổ chức công tác phân tích chính sách Xác định chủ thể phân tích chính sách Tổ chức hệ thống phân tích chính sách Tổ chức nhân sự phân tích chính sách Tổ chức thông tin trong phân tích chính sách 5. Tổ chức trang, thiết bị kỹ thuật cho phân tích chính sách 6. Xây dựng hệ thống thể chế phân tích chính sách 1. 2. 3. 4. 1.Xác định chủ thể phân tích...

   102 p thuvienbrvt 25/11/2012 33 1

 • Dánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài chính công

  Dánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài chính công

  Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước được triển khai đem lại hiệu quả tích cực, trong đó vai trò của công nghệ thông tin góp phần quan trọng hiện đại hóa nền hành chính.Cơ quan hành chính Nhà nước Việt Nam là tên gọi chung của toàn bộ ngành hành pháp ở việt Nam. Cơ quan hành chính Nhà nước được tổ chức theo các ngành và các cấp...

   59 p thuvienbrvt 25/11/2012 25 0

 • Tài chính công

  Tài chính công

  TÀI CHÍNH CÔNG Chính quyền trung ương Các doanh nghiệp/tổ chức công Các DN/tổ chức công tài chính Chính quyền địa phương Các DN/tổ chức công phi tài chính Các DN/tổ chức công tài chính tiền tệ , gồm NHTW Các DN/tổ chức công phi tiền tệ

   55 p thuvienbrvt 25/11/2012 27 1

 • PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI Ở VIỆT NAM

  PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI Ở VIỆT NAM

  Đến khoảng năm 1980, lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam vẫn còn làm ăn tập thể. Hầu hết đất đai được sử dụng trong hợp tác xã nông nghiệp, chỉ có 5% đất được dành cho các nông hộ tự sử dụng. Chính phủ chịu trách nhiệm đưa ra những quyết định về sản xuất nông nghiệp, đưa ra diện tích và mục tiêu cần đạt cho từng cây trồng của các...

   272 p thuvienbrvt 25/11/2012 36 2

 • Quản lý tài nguyên thiên nhiên

  Quản lý tài nguyên thiên nhiên

  Báo cáo Phát triển Việt Nam (VDR) là một báo cáo chung của các đối tác phát triển. Mục đích của báo cáo là thông báo về chương trình cải cách của Chính phủ Việt Nam và hướng tới sự hài hòa trong những hỗ trợ của các đối tác phát triển dành cho khung cải cách này. Do đó, nội dung của báo cáo không nhấn mạnh nhiều đến thông tin về bối cảnh mà...

   168 p thuvienbrvt 25/11/2012 26 0

 • Tài liệu tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường part 4

  Tài liệu tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường part 4

  1. Mở đầu Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội thông qua ngày 27 tháng 12 năm 1993 đã đặt nền móng cho việc hình thành hệ thống pháp luật về môi trường ở nước ta. Lần đầu tiên, các khái niệm cơ bản về môi trường, bảo vệ môi trường được định nghĩa một cách chuẩn tắc, quyền và nghĩa vụ bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá...

   89 p thuvienbrvt 25/11/2012 30 0

 • Tài liệu tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường part 3

  Tài liệu tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường part 3

  Môi trường là một tổ hợp các yếu tố tự nhiên và xã hội bao quanh bên ngoài của một hệ thống nào đó. Chúng tác động lên hệ thống này và xác định xu hướng và tình trạng tồn tại của nó. Môi trường có thể coi là một tập hợp, trong đó hệ thống đang xem xét là một tập hợp con. Môi trường của một hệ thống đang xem xét cần phải có tính...

   115 p thuvienbrvt 25/11/2012 27 0

 • Tài liệu bồi dưỡng cán bộ địa chính xã part 1

  Tài liệu bồi dưỡng cán bộ địa chính xã part 1

  BÀI 2: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI 1. Khái niệm chung 1.1. Khái niệm - Nhà nước giao đất là việc Nhà nước trao quyền sử dụng đất bằng quyết định hành chính cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất. - Nhà nước cho thuê đất là việc Nhà nước trao quyền sử dụng đất bằng hợp đồng cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất.

   36 p thuvienbrvt 25/11/2012 23 0

 • PHÂN HẠNG ĐẤT ĐAI ( LAND CLASSIFICATION )

  PHÂN HẠNG ĐẤT ĐAI ( LAND CLASSIFICATION )

  Các môn học cơ sở (khoa học đất, đánh giá đất đai, kinh tế đất,hệ thống nông nghiệp,GIS,… Các môn học chuyên ngành (quy họach liên ngành, quy họach ngành, đăng ký thống kê đất đai, quản lý hành chính về đất đai,... Phương pháp học: Sinh viên tài liệu trước & sau khi đến lớp. Sinh viên tham gia thảo luận. Kết hợp lý thuyết & thực hành thực tập.

   74 p thuvienbrvt 25/11/2012 22 0

 • Giáo trình quản lý Nhà nước về Đất đai

  Giáo trình quản lý Nhà nước về Đất đai

  Quản lý là chức năng của bộ máy nhà nước. Tất cả các ngành, các lĩnh vực đều cần phải thực hiện chức năng này. Phần lớn sinh viên ngành quản lý đất đai sau khi ra trường là làm công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai. Để làm tôi công tác này, khi học trong trường, sinh viên cần phải biết bộ máy ngành quản lý đất đai và nắm...

   200 p thuvienbrvt 25/11/2012 53 0

 • HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CÁC DỰ ÁN THỬ NGHIỆM

  HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CÁC DỰ ÁN THỬ NGHIỆM

  Thuật ngữ “Đánh giá“ có nghĩa là xem xét hoặc đo lường để biết việc thực hiện một công việc nào đó tốt đến mức độ nào – nghĩa là mức thành công của công việc đó. Có thể có rất nhiều lý do để tiến hành đánh giá. Lý do thường thấy nhất là vì các nhà tài trợ hoặc người đóng thuế của họ muốn biết tiền của họ được sử...

   32 p thuvienbrvt 25/11/2012 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số