• Tối ưu quá trình nuôi cấy thu sinh khối Lactobacillus Casei trên môi trường MRS cải biên

  Tối ưu quá trình nuôi cấy thu sinh khối Lactobacillus Casei trên môi trường MRS cải biên

  Trong nghiên cứu này, quá trình nuôi cấy Lactobacillus Casei được tối ưu trên môi trường MRS, với glucose được thay thế bằng dịch chiết dứa như một nguồn cung cấp cacbon đồng thời bổ sung các vitamin, muối khoáng cần thiết cho vi sinh vật phát triển để thu nhận sinh khối và loại bỏ đi các thành phần cũng như yếu tố không ảnh hưởng nhiều đến...

   10 p thuvienbrvt 08/01/2018 30 1

 • Kiểm kê đa dạng sinh học và đề xuất các biện pháp bảo tồn vùng dự án bảo tồn đa dạng sinh học ở dãy núi Bắc Trường Sơn (Huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh)

  Kiểm kê đa dạng sinh học và đề xuất các biện pháp bảo tồn vùng dự án bảo tồn đa dạng sinh học ở dãy núi Bắc Trường Sơn (Huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh)

  Bắc Trường Sơn là vùng có vị trí đặc biệt trong nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam. Tính cổ sơ và ổn định của địa hình và khí hậu Bắc Trường Sơn đã tạo điều kiện cho sinh vật di cư từ các vùng á nhiệt đới và ôn đới núi cao xuống xâu vào vùng nhiệt đới Việt Nam, tìm được các cơ hội sống sót và nâng cao tính đa dạng...

   12 p thuvienbrvt 08/01/2018 32 1

 • Phương pháp nghiên cứu phân tích định lượng các chỉ số đa dạng sinh học thực vật - Lê Quốc Huy

  Phương pháp nghiên cứu phân tích định lượng các chỉ số đa dạng sinh học thực vật - Lê Quốc Huy

  Bài viết "Phương pháp nghiên cứu phân tích định lượng các chỉ số đa dạng sinh học thực vật" cung cấp cho các bạn các kiến thức về định nghĩa, khái niệm đa dạng sinh học, tính toán, phân tích định lượng các chỉ số đa dạng sinh học,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

   9 p thuvienbrvt 08/01/2018 33 1

 • Phân lập các chủng vi tảo dầu từ các nguồn nước ngọt, nước lợ và nước mặn

  Phân lập các chủng vi tảo dầu từ các nguồn nước ngọt, nước lợ và nước mặn

  Nghiên cứu đã phân lập được 27 chủng vi tảo dầu từ các nguồn nước ngọt, nước lợ và nước mặn tự nhiên. Các chủng này đa dạng về hình thái, đặc điểm nuôi cấy, về trình tự gen 18S rRNA và sinh trưởng chịu ảnh hưởng của nồng độ CO2, hàm lượng muối và N. Các chủng vừa có hàm lượng dầu cao vừa có sinh khối cao là QG- N1; QG-N14; QGN16;...

   12 p thuvienbrvt 08/01/2018 29 1

 • Phân tích phả hệ phân tử nhằm hỗ trợ định danh các mẫu nấm DL0038A và DL0038B thuộc chi Cordyceps

  Phân tích phả hệ phân tử nhằm hỗ trợ định danh các mẫu nấm DL0038A và DL0038B thuộc chi Cordyceps

  Bài viết tiếp tục bổ sung phân tích phả hệ đơn gen từng gen nrSSU (nuclear ribosomal small subunit) hay rpb1 (largest subunit of RNA polymerase II), cũng như phân tích kết hợp dữ liệu đa gen, bao gồm nrLSU (nuclear ribosomal large subunit) cùng với nrSSU và rpb1. Các kết luận phân tích phả hệ trong công bố này một lần nữa ủng hộ quan điểm các mẫu nấm DL0038A và B có quan...

   11 p thuvienbrvt 08/01/2018 30 1

 • Ghi nhận mới về lưỡng cư (Amphibia) ở Khu Dự trữ Sinh quyển Cần Giờ

  Ghi nhận mới về lưỡng cư (Amphibia) ở Khu Dự trữ Sinh quyển Cần Giờ

  Bài viết này nhằm công bố các phát hiện mới về thành phần loài và đặc điểm về phân bố của một số loài lưỡng cư hiện biết ở Khu Dự trữ Sinh quyển Cần Giờ Cần Giờ. Kết quả nghiên cứu về lưỡng cư (tiến hành từ tháng 4/2013 đến 4/2015), đã cập nhật và xác định ở Khu Dự trữ Sinh quyển Cần Giờ có 16 loài lưỡng cư, thuộc 9 giống, 5...

   8 p thuvienbrvt 08/01/2018 36 1

 • Tạo chế phẩm sinh học từ giống vi khuẩn Bacillus spp. và Pseudomonas spp. có khả năng hòa tan lân

  Tạo chế phẩm sinh học từ giống vi khuẩn Bacillus spp. và Pseudomonas spp. có khả năng hòa tan lân

  Trong nghiên cứu này, tuyển chọn được dòng vi khuẩn Bacillus B68 và Pseudomonas T15 có chỉ số hòa tan lân cao và không gây độc đối với cây trồng. Môi trường nhân giống cấp 1, cấp 2 và chất mang thích hợp cho dòng B68 lần lượt là TSB, RĐ-TB và phân hữu cơ. Đối với dòng T15, môi trường nhân giống cấp 1, cấp 2 và chất mang thích hợp lần lượt là...

   10 p thuvienbrvt 08/01/2018 28 1

 • Ứng dụng tin sinh học và kĩ thuật PCR tạo thang DNA dựa trên một khuôn plasmid duy nhất

  Ứng dụng tin sinh học và kĩ thuật PCR tạo thang DNA dựa trên một khuôn plasmid duy nhất

  Trong lĩnh vực sinh học phân tử, thang DNA là dấu chuẩn không thể thiếu. Nghiên cứu này phát triển phương pháp mới tạo thang DNA nhanh và hiệu quả thông qua công cụ tin sinh học để thiết kế các cặp mồi bắt cặp đặc hiệu trên khuôn plasmid duy nhất pHT254, cho sản phẩm PCR với kích thước khác nhau từ 100 bp đến 2000 bp. Các sản phẩm PCR sau đó được...

   10 p thuvienbrvt 08/01/2018 34 1

 • Đánh giá khả năng kiểm soát đường huyết của phần chiết gel lô hội

  Đánh giá khả năng kiểm soát đường huyết của phần chiết gel lô hội

  Trong nghiên cứu này, khả năng kiểm soát đường huyết của cặn chiết gel lô hội được thử nghiệm trên mô hình chuột tiểu đường gây bệnh bởi alloxan monohydrate cũng như ảnh hưởng của cặn chiết này lên enzyme thủy phân cacbohydrat cũng được khảo sát.

   6 p thuvienbrvt 08/01/2018 16 1

 • Thành phần acid béo của vi tảo và hướng ứng dụng

  Thành phần acid béo của vi tảo và hướng ứng dụng

  Kết quả phân tích acid béo của 27 chủng vi tảo cho thấy thành phần acid béo của các chủng thì đa dạng và phụ thuộc vào chủng loài. Đặc biệt có một số chủng giàu acid béo thiết yếu α-linolenic (ALA). Đề xuất các chủng phù hợp ứng dụng trong sản xuất thực phẩm chức năng, công nghiệp chế biến thực phẩm sử dụng nhiệt độ cao và sản xuất...

   9 p thuvienbrvt 08/01/2018 20 1

 • Tạo và thu nhận chọn lọc kháng thể IgG kháng protein màng của tế bào T Jurkat

  Tạo và thu nhận chọn lọc kháng thể IgG kháng protein màng của tế bào T Jurkat

  Hiện nay, vật ghép chống chủ (GvHD) vẫn là rào cản lớn nhất trong ứng dụng ghép tủy dị cá thể để hỗ trợ điều trị bệnh ung thư máu. bài viết trình bày nghiên cứu kháng thể đa dòng kháng tế bào T Jurkat được tạo ra như nguồn nguyên liệu cho việc tạo hạt từ miễn dịch hỗ trợ loại bỏ tế bào T. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p thuvienbrvt 08/01/2018 33 1

 • Khảo sát sự chuyển gen đề kháng carbapenem từ Klebsiella pneumoniae sang Escherichia coli J53 bằng con đường tiếp hợp in vitro

  Khảo sát sự chuyển gen đề kháng carbapenem từ Klebsiella pneumoniae sang Escherichia coli J53 bằng con đường tiếp hợp in vitro

  Klebsiella pneumoniae là vi khuẩn gây nhiễm trùng bệnh viện và là tác nhân mang nhiều gen đề kháng kháng sinh kể cả kháng sinh có phổ rộng nhất hiện nay là carbapenem. Nghiên cứu trình bày khả năng chuyển gen đề kháng kháng sinh của các chủng K. pneumoniae phân lập từ mẫu bệnh phẩm được thực khảo sát bằng phương pháp tiếp hợp trong phòng thí nghiệm, các...

   9 p thuvienbrvt 08/01/2018 29 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số