• Nghiên cứu sai lầm của học sinh trong giải quyết bài toán dựa trên hợp đồng Didactic

  Nghiên cứu sai lầm của học sinh trong giải quyết bài toán dựa trên hợp đồng Didactic

  Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng khái niệm “hợp đồng didactic” được giới thiệu bởi Guy Brousseau vào năm 1980 như một trong những mô hình cho phép tìm hiểu nguồn gốc sai lầm của học sinh.

   9 p thuvienbrvt 30/11/2018 21 0

 • Bài toán Clique lớn nhất - ứng dụng và những thách thức tính toán

  Bài toán Clique lớn nhất - ứng dụng và những thách thức tính toán

  Bài toán clique lớn nhất là một bài toán kinh điển của lý thuyết đồ thị và có nhiều ứng dụng. Nhiều vấn đề trong các mạng xã hội, sinh học, tài chính được giải quyết thông qua bài toán tìm kiếm các clique trong đồ thị. Clique và phân vùng clique cũng được sử dụng như một công cụ phân cụm hay phân loại dữ liệu.

   5 p thuvienbrvt 30/11/2018 17 0

 • Thuận toán nhanh tính toán lập thuộc tính lõi của bảng quyết định đưa vào vùng dương

  Thuận toán nhanh tính toán lập thuộc tính lõi của bảng quyết định đưa vào vùng dương

  Bài báo này nhằm trình bày một thuật toán mới cho phép làm giảm độ phức tạp của thuật toán. Dựa vào vùng dương, chúng tôi định nghĩa ma trận phân biệt đơn giản hóa và tập lõi tương ứng.

   6 p thuvienbrvt 30/11/2018 17 0

 • Vài Suy nghĩ về một bài toán tối ưu trong ℝ2

  Vài Suy nghĩ về một bài toán tối ưu trong ℝ2

  Bài báo này đề cập tới bài toán tối ưu, thường gặp trong ứng dụng thực tiễn: Tìm trên đường tròn đã cho một điểm sao cho tổng khoảng cách từ đó tới hai điểm cho trước ở ngoài đường tròn là nhỏ nhất? Bài toán đặt ra tuy đơn giản nhưng việc tìm lời giải cho nó bằng giải tích hay hình học thực không dễ. Nó là một mở rộng trực tiếp...

   5 p thuvienbrvt 30/11/2018 24 0

 • Nghiên cứu và ứng dụng các thuật toán lập lịch vào môi trường tính toán lưới

  Nghiên cứu và ứng dụng các thuật toán lập lịch vào môi trường tính toán lưới

  Bài báo nghiên cứu và ứng dụng thuật toán lập lịch trong mô hình tính toán lưới với mục đích làm giảm thiểu thời gian hệ thống cần thiết để hoàn tất các ứng dụng. Một số thuật toán được nghiên cứu đó là: OLB, MCT, Min-Min, Max-Min, Sufferage. Đồng thời trong bài báo này đưa ra kết quả so sánh về tính hiệu quả giữa các thuật toán này khi...

   5 p thuvienbrvt 30/11/2018 22 0

 • Vấn đề ngôn ngữ toán học trong dạy học môn Toán ở tiểu học

  Vấn đề ngôn ngữ toán học trong dạy học môn Toán ở tiểu học

  Bài viết này trình bày kết quả khảo sát về vấn đề ngôn ngữ toán học trong dạy học môn Toán ở Tiểu học hiện nay với mong muốn góp phần làm cơ sở thực tiễn cho quá trình nghiên cứu, tìm kiếm và đề xuất các biện pháp nâng cao khả năng sử dụng ngôn ngữ toán học trong dạy - học môn Toán ở Tiểu học.

   5 p thuvienbrvt 30/11/2018 12 0

 • Áp dụng thuận toán Octrees cho bước lượng tử trong quá trình phân đoạn ảnh màu bằng thuận toán JSEG

  Áp dụng thuận toán Octrees cho bước lượng tử trong quá trình phân đoạn ảnh màu bằng thuận toán JSEG

  Thuật toán JSEG được đề xuất và thử nghiệm với sự kết hợp cùng thuật toán lượng tử bằng cách làm mịn và sử dụng trọng số (Peer group filtering and perceptual color image – PGF and PCI [4]) cho kết quả tương đối tốt.

   5 p thuvienbrvt 30/11/2018 15 0

 • Kết quả cải tiến sơ đồ chia miền đối với bài toán song điều hòa

  Kết quả cải tiến sơ đồ chia miền đối với bài toán song điều hòa

  Trong bài báo này trình bày chi tiết kết quả cải tiến sơ đồ chia miền đối với bài toán song điều hòa với mục đích tăng tốc độ hội tụ của phương pháp.

   10 p thuvienbrvt 30/11/2018 15 0

 • Đa dạng của nhóm cây cho dầu và nhựa ở vườn quốc gia Pù Mát và hiện trạng khai thác, quản lí

  Đa dạng của nhóm cây cho dầu và nhựa ở vườn quốc gia Pù Mát và hiện trạng khai thác, quản lí

  Theo kết quả nghiên cứu của chúng tôi, có 136 loài cây rừng cho nhựa, dầu thuộc 96 chi, 43 họ thực vật bậc cao trong Vườn Quốc Gia Pù Mát. Có 7 loài thực vật thuộc nhóm này là loài quý hiếm, có tên trong Sách Đỏ Việt nam (2007) và danh lục đỏ của IUCN, chúng vẫn đang bị khai thác quá mức để xuất khẩu trái ngạch sang thị trường Trung Quốc. Hiểu...

   7 p thuvienbrvt 30/11/2018 25 0

 • Ebook Cấp tốc 10 chuyên đề 10 điểm thi môn toán: Phần 1 - Nguyễn Phú Khánh

  Ebook Cấp tốc 10 chuyên đề 10 điểm thi môn toán: Phần 1 - Nguyễn Phú Khánh

  Xin giới thiệu đến các bạn “Ebook Cấp tốc 10 chuyên đề 10 điểm thi môn toán” của tác giả Nguyễn Phú Khánh. Trong phần 1, tác giả sẽ trình bày về 5 chuyên đề đầu tiên, mỗi chuyên đề sẽ có những chủ đề, những dạng khác nhau. Chuyên đề 1: Một số bài toán thường gặp về đồ thị (Tiếp tuyến của đồ thị; Tương giao giữa hai đồ thị;...

   218 p thuvienbrvt 28/09/2018 64 0

 • Ebook Cấp tốc 10 chuyên đề 10 điểm thi môn toán: Phần 2 - Nguyễn Phú Khánh

  Ebook Cấp tốc 10 chuyên đề 10 điểm thi môn toán: Phần 2 - Nguyễn Phú Khánh

  Phần 2 bạn “Ebook Cấp tốc 10 chuyên đề 10 điểm thi môn toán” của tác giả Nguyễn Phú Khánh sẽ trình bày về 5 chuyên đề còn lại đó là: Phương pháp tọa độ không gian; Hình học giải tích tọa độ Oxy; Tổ hợp, xác suất; Số phức; Bất đẳng thức, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung ebook.

   152 p thuvienbrvt 28/09/2018 53 0

 • Ebook Nước và các vấn đề liên quan: Phần 1

  Ebook Nước và các vấn đề liên quan: Phần 1

  Cuốn sách Nước và các vấn đề liên quan giới thiệu cho người đọc những vấn đề liên quan về nước được nhìn nhận dưới lăng kính của các ngành khoa học xã hội nhân văn và kinh tế, ở các môi trường và cấp độ phân tích khác nhau; theo khung lô gic khoa học. Phần 1 của cuốn sách gồm 6 bài tham luận được trình bày để đẫn nhập và phát triển...

   161 p thuvienbrvt 28/09/2018 42 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số