• Ebook Chọn lọc và hướng dẫn giải bài tập Di truyền học: Phần 1 - NXB Giáo dục

  Ebook Chọn lọc và hướng dẫn giải bài tập Di truyền học: Phần 1 - NXB Giáo dục

  Ebook Chọn lọc và hướng dẫn giải bài tập Di truyền học: Phần 1 hướng dẫn cho các bạn cách giải những bài tập về quá trình phân bào giảm phân và sự thụ tinh; quy luật Mendel; di truyền liên kết giới tính; tương tác gen; di truyền học vi khuẩn; di truyền ngoài nhân;... Mời các bạn tham khảo sách để nắm bắt nội dung chi tiết.

   136 p thuvienbrvt 08/01/2018 80 1

 • Ebook Cấu trúc, chức năng và quản lý hệ sinh thái rừng ngập mặn

  Ebook Cấu trúc, chức năng và quản lý hệ sinh thái rừng ngập mặn

  Ebook "Cấu trúc, chức năng và quản lý hệ sinh thái rừng ngập mặn" viết về thực vật và động vật rừng ngập mặn chiếm cứ phần diện tích chủ yếu của khu vực ngập triều ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Nội dung chính của quyển sách tập trung vào cấu trúc, chức năng, trạng thái và đặc biệt là quản lý bền vững về mặt kinh tế và sinh...

   85 p thuvienbrvt 08/01/2018 73 1

 • Ebook Hóa sinh học (tái bản lần thứ bảy): Phần 1

  Ebook Hóa sinh học (tái bản lần thứ bảy): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hóa sinh học" cung cấp cho người học các kiến thức: Protein, axit nucleic, xacarit, lipit, vitamin, emzim. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên khối ngành Công nghệ sinh học và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   156 p thuvienbrvt 08/01/2018 69 1

 • Ebook Hóa sinh học (tái bản lần thứ bảy): Phần 2

  Ebook Hóa sinh học (tái bản lần thứ bảy): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người học các kiến thức về khái niệm chung về sự trao đổi chất và trao đổi năng lượng, trao đổi xacarit, trao đổi lipit, trao đổi protein, trao đổi axit nucleic,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   124 p thuvienbrvt 08/01/2018 76 1

 • Ebook Kỷ yếu hội thảo khoa học sinh thái nhân văn và phát triển bền vững một số vấn đề từ lý luận đến thực tiễn - Phần 1

  Ebook Kỷ yếu hội thảo khoa học sinh thái nhân văn và phát triển bền vững một số vấn đề từ lý luận đến thực tiễn - Phần 1

  Nội dung phần 1 của ebook trình bày lý thuyết về sinh thái nhân văn, nghiên cứu về sinh thái nhân văn ở Việt Nam, một số vấn đề trong giảng dạy sinh thái nhân văn tại các trường đại học ở Việt Nam, sinh thái nhân văn và phát triển bền vững, một số vấn đề sinh thái học nhân văn và bảo tồn thiên nhiên theo tiếp cận sinh thái nhân văn.

   97 p thuvienbrvt 08/01/2018 75 1

 • Ebook Những kiến thức cơ bản về công nghệ Sinh học (tái bản lần thứ ba): Phần 1

  Ebook Những kiến thức cơ bản về công nghệ Sinh học (tái bản lần thứ ba): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về công nghệ sinh học, công nghệ sinh học và vấn đề năng lượng tái sinh từ sinh khối, công nghệ sinh học trong công nghệ thực phẩm và sản xuất hóa chất, công nghệ sinh học và vật liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   158 p thuvienbrvt 08/01/2018 82 1

 • Ebook Những kiến thức cơ bản về công nghệ Sinh học (tái bản lần thứ ba): Phần 2

  Ebook Những kiến thức cơ bản về công nghệ Sinh học (tái bản lần thứ ba): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người học các kiến thức: Công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp, công nghệ nuôi cấy tế bào, hiện trạng phát triển công nghệ sinh học và triển vọng phát triển nền công nghệ sinh học Việt Nam.

   86 p thuvienbrvt 08/01/2018 70 1

 • Ebook Kỷ yếu hội thảo khoa học sinh thái nhân văn và phát triển bền vững một số vấn đề từ lý luận đến thực tiễn - Phần 2

  Ebook Kỷ yếu hội thảo khoa học sinh thái nhân văn và phát triển bền vững một số vấn đề từ lý luận đến thực tiễn - Phần 2

  Nội dung phần 2 của ebook trình bày về các nghiên cứu ứng dụng và thực tiễn sinh thái nhân văn, tiếp cận hệ sinh thái - xã hội, an ninh môi trường hướng tới phát triển bền vững, mô hình tự nhiên - xã hội trong quản lý rừng đặc dụng.

   253 p thuvienbrvt 08/01/2018 59 1

 • Tối ưu hóa điều kiện nuôi cấy chủng nấm sợi penicilium oxalicum sinh tổng hợp enzyme chitinase được phân lập từ đất

  Tối ưu hóa điều kiện nuôi cấy chủng nấm sợi penicilium oxalicum sinh tổng hợp enzyme chitinase được phân lập từ đất

  Nhiều enzyme quan trọng được khai thác từ vi sinh vật và được ứng dụng rộng rãi trong đời sống sản xuất, do vi sinh vật chiếm khối lượng lớn và có khả năng chuyển hóa vật chất trong tự nhiên rất hữu hiệu. Khi so sánh với các nguồn enzyme khác có nguồn gốc từ động vật và thực vật, enzyme có nguồn gốc vi sinh có nhiều ưu điểm như hoạt tính...

   7 p thuvienbrvt 08/01/2018 37 1

 • Tiếp cận thuật giải di truyền để tăng hiệu quả phân lớp dữ liệu - Th.S Đào Thị Nha Trang

  Tiếp cận thuật giải di truyền để tăng hiệu quả phân lớp dữ liệu - Th.S Đào Thị Nha Trang

  Tiếp cận thuật giải di truyền để tăng hiệu quả phân lớp dữ liệu trình bày nội dung về tìm hiểu thuật giải di truyền, mô tả thuật giải di truyền, cơ chế thực hiện thuật giải di truyền, các bước thực hiện quan trọng trong thuật giải di truyền, áp dụng thuật giải di truyền xác định ngưỡng tương tự tối ưu.

   7 p thuvienbrvt 08/01/2018 38 1

 • Ứng dụng vi khuẩn Corynebacterium sp. cố định trong lên men thu nhận Lysine

  Ứng dụng vi khuẩn Corynebacterium sp. cố định trong lên men thu nhận Lysine

  Bài báo nghiên cứu việc ứng dụng các chế phẩm tế bào vi khuẩn Corynebacterium sp. cố định trên một số chất mang alginate, Bacterial Cellulose (BC) và phức Bacterial Cellulose- Alginate (BC-A) để ứng dụng lên men thu nhận lysine.

   5 p thuvienbrvt 08/01/2018 25 1

 • Giải thuật di truyền giải bài toán cực tiểu hoá độ trễ

  Giải thuật di truyền giải bài toán cực tiểu hoá độ trễ

  Bài báo trình bày thuật toán phát triển dựa trên sơ đồ của thuật toán di truyền (Genetic Algorithm – GA – thuật toán áp dụng hiệu quả cho lớp bài toán tối ưu tổ hợp) để giải bài toán MLP. Kết quả thực nghiệm cho thấy, thuật toán đề xuất đưa ra được lời giải với chất lượng tốt hơn so với các lời giải của các thuật toán gần đúng tốt...

   6 p thuvienbrvt 08/01/2018 25 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số