Tâm lí học - Phạm Minh Hạc

"Tâm lí học" của tác giả Phan Minh Hạc biên soạn đã được Hội đồng thẩm định sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo giới thiệu làm sách dùng chung cho các trường Cao đẳng sư phạm trên toàn quốc. Cuốn sách gồm 8 chương với những nội dung chính như sau: Tâm lý là một khoa học, cơ sở tự nhiên và xã hội của tâm lí, nhân cách và các giai đoạn hình thành nhân cách, hoạt động nhận thức, mặt tình cảm và ý chí của nhân cách, trí nhớ, tâm lí học về hoạt động dạy học và giáo dục, tâm lí học về người thầy giáo.