Hiệu quả điều trị thuốc tăng huyết áp ở bệnh nhân suy thận giai đoạn IV

Bài viết trình bày đánh giá hiệu quả điều trị thuốc tăng huyết áp ở bệnh nhân suy thận giai đoạn IV tại Bệnh viện đa khoa An Sinh. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu, mô tả cắt ngang trên 153 bệnh án của các bệnh nhân (BN) được chẩn đoán tăng huyết áp (THA) có kèm suy thận mạn giai đoạn IV đã được điều trị tại khoa Nội thận - Lọc máu Bệnh viện đa khoa An Sinh, thành phố Hồ Chí Minh, từ tháng 01/06/2019 đến 31/05/2020.