Giáo trình hoạt tính vi sinh vật đất

Kết quả sự đấu tranh là một trong hai bên bị thua, do vậy, cây hoặc mang bệnh hoặc VSV bị tiêu diệt hoàn toàn, thông thường về phía cây chủ sẽ trở nên rối loạn trao đổi chất , mang những hình dạng bất bình thường, đó là nhưng cây bị bệnh. Bán ký sinh: bình thường là những loài VSV ký sinh nhưng trong trường hợp đặc biệt nào đó thì nó không chui vào tế bào và mô của cây chủ mà sống hoại sinh