Giáo dục sớm về bảo vệ môi trường và kĩ năng ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu cho trẻ em khuyết tật tại các trung tâm can thiệp sớm

Bài viết đặt vấn đề có tính ý tưởng là để đảm bảo quyền được tiếp cận thông tin, giáo dục bảo vệ môi trường (GDBVMT) và kĩ năng ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu (BĐKH) cho trẻ em khuyết tật từ sớm qua các chương trình giáo dục và trị liệu, phục hồi chức năng (PHCN) cho trẻ khuyết tật tại các trung tâm can thiệp sớm.