Ebook Việt Nam tự điển: Phần 1

Cuốn Việt Nam tự điển do ban văn học của Hội Khai Trí Tiến Đức khởi thảo và cho xuất bản nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng và hiểu biết quốc văn lúc bấy giờ. Cuốn từ điển này là tác phẩm công phu, tra cứu cả chữ Nho lẫn tiếng Pháp nhằm diễn tả những tư tưởng mới du nhập vào Việt Nam, nhất là những danh từ kỹ thuật. Nội dung tra cứu trong cuốn tự điển được sắp xếp theo chữ cái. Phần 1 sẽ bắt đầu từ A đến chữ K. Mời các bạn tham khảo.