Ebook Văn tâm điêu long: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách, phần 2 giới thiệu tới người đọc nội dung các thiên Chiếu sách, Hịch hi, Phương thiện, Chương biểu, Tấn khải, Nghị đối, Thư ký, các thần và cái tứ, bàn về các tính, bàn về phương thái và cốt cách,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.