Ebook Từ điển triệu chứng và chẩn đoán: Phần 2

Ebook Từ điển triệu chứng và chẩn đoán: Phần 2 tiếp tục trình bày các triệu chứng và cách chẩn đoán bệnh cho bệnh nhân như: Mạch thần kinh phế vị, mất ý thức ngắn, tràn dịch khớp gối, chậm tâm thần vận động, ngấm nước nội bào,... Mời các bạn cùng tham khảo.