Ebook To Sir, with love – Người thầy kính yêu: Phần 2

Phần 2 ebook, nội dung bắt đầu từ "Một sáng thứ năm, tháng mười, tôi được mời lên văn phòng hiệu trưởng. Ông Florian ra đón tôi với
nét mặt nghiêm trang lo âu. Ông cho tôi biết em Patrick Fernman đã bị cảnh sát bắt giam đêm trước vì
tội dùng dao bấm đả thương trầm trọng một em trai khác trong cuộc xô xát..." Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.