Ebook Tìm hiểu đất Hậu Giang: Phần 1

"Tìm hiểu đất Hậu Giang" là công trình biên khảo có giá trị của Sơn Nam về các vùng đất phía Nam của Tổ quốc. Công trình đề cập đến vị trí địa lý, bối cảnh lịch sử, đặc điểm văn hóa, sinh hoạt... của con người ở vùng đất Hậu Giang. Qua tác phẩm, người đọc thấy rất rõ về dấu ấn của vùng đất Nam bộ. Mời các bạn cùng tham khảo sơ lược về địa lý cũng như lịch sử của vùng đất Hậu Giang, từ Mạc Cửu đến Nguyễn Tri Phương qua phần 1 của ebook sau đây.