Ebook Thiết kế bài giảng Vật lý 12: Phần 2

Cuốn sách Thiết kế bài giảng Vật lý 12 (Chương trình cơ bản và nâng cao) được biên soạn nhằm mục đích cung cấp tài liệu tham khảo hữu ích cho các thầy cô giáo có cách thiết kế cho mình giáo án phù hợp với nội dung bài học và với thực tế trình độ và năng lực tiếp thu của học sinh ở mỗi địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo ebook Thiết kế bài giảng Vật lý 12 (Chương trình cơ bản và nâng cao): Phần 2 sau đây.