Ebook Thị trường xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Thị trường xuất khẩu cao su tự nhiên của Việt Nam" cung cấp cho người đọc các nội dung của chương 1 - Thị trường cao su tự nhiên thế giới bao gồm: Tình hình cung cầu, giá cả trên thị trường cao su tự nhiên thế giới; thị trường các nước nhập khẩu cao sụ tự nhiên chủ yếu, kinh nghiệm của một số nước về phát triển thị trường và xuất khẩu cao su tự nhiên. Mời các bạn tham khảo.