Ebook Sổ tay thợ hàn: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Sổ tay thợ hàn" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thiết bị và dụng cụ hàn; Hàn điện hồ quang; Hàn kết cấu kim loại; Hàn hơi và cắt hơi; Kiểm tra chất lượng hàn; An toàn trong công tác hàn; Kiểm tra tay nghề thợ hàn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.