Ebook Sài Gòn Xưa & Nay: Phần 2 - Tạp chí Xưa & Nay

Ebook Sài Gòn Xưa & Nay: Phần 2 gồm các bài viết như "Nhóm văn hóa Mác xít ở Sài Gòn 1946", "Chùa Từ Ân trong sự phát triển văn hóa ở Gia Định", "Ca dao Châu Đốc - Sài Gòn",... Hi vọng cuốn sách sẽ mang đến cho bạn đọc những tư liệu lịch sử bổ ích về quá trình hình thành và phát triển của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, giúp bạn hiểu và thêm yêu mảnh đất này.