Ebook Phương pháp chủ động - thức ăn xanh ngoài cỏ cho gia súc: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Phương pháp chủ động - thức ăn xanh ngoài cỏ cho gia súc" sẽ tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các phụ phẩm công, nông nghiệp dùng làm thức ăn thô cho gia súc, kỹ thuật cơ bản chế biến thức ăn thô xanh cho gia súc, một số phương pháp cụ thể chế biến thức ăn thô xanh ngoài cỏ. Mời các bạn cùng tham khảo.