Ebook Phương pháp chủ động - thức ăn xanh ngoài cỏ cho gia súc: Phần 1

Ebook Phương pháp chủ động - thức ăn xanh ngoài cỏ cho gia súc: Phần 1 được biên soạn với mục đích giới thiệu đa dạng nguồn thức ăn thô cho gia súc và hướng dẫn một số phương pháp chế biến thông dụng, dễ làm và đạt hiệu quả cao. Phần 1 của tài liệu trình bày các nội dung chính sau: Kỹ thuật trồng cỏ thâm canh, kỹ thuật trồng thu hoạch một số loài cây thức ăn thô xanh làm thức ăn cho gia súc. Mời các bạn cùng tham khảo.