Ebook Những tấm lòng cao cả: Phần 2 - Edmondo De Amicis

Tiếp nối phần 1, phần 2 tiếp tục những trang nhật ký của cậu bé Enricô bắt đầu với câu chuyện về xưởng thợ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung hai phần tác phẩm để hiểu rõ hơn nội dung, ý tưởng sâu sắc của cuốn sách, cái hay, cái đẹp của cuộc sống mà cuốn sách trên đem lại cho mỗi bạn đọc.