Ebook Những bông hoa nơi ngục tù Côn Đảo: Phần 2 - NXB Phụ nữ

Tiếp nối phần 1, phần 2 cuốn sách "Những bông hoa nơi ngục tù Côn Đảo" phác họa chân dung 5 nữ tù chính trị tiếp theo, bắt đầu bằng nữ tù chính trị Võ Thị Thắng. Đọc những bài viết trong tập sách chúng ta sẽ phác họa được chân dung của những nữ tù dũng cảm, kiên cường dù bị đọa dày nhưng vẫn một lòng trung thành với lý tưởng cách mạng. Qua đó, các bài viết còn khắc họa lại những nét riêng trong cuộc đời, số phận và những đóng góp của họ sau khi ra tù. Mời các bạn cùng tham khảo.