Ebook Nhị thiên tự: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Nhị thiên tự", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Phương pháp cấu tạo và các thể chữ Hán, phương pháp cấu tạo chữ giản thể ưu và nhược điểm của nó, chữ nôm, bảng tra chữ. Mời các bạn cùng tham khảo.