Ebook Kỹ thuật trồng lan trên ban công: Phần 1

Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu để áp dụng trồng lan ở không gian nhà phố chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ấn phẩm Hoa lan - Kỹ thuật trồng trên ban công. Tài liệu sẽ cung cấp cho người yêu thích trồng lan những tri thức khoa học cơ bản về đặc trưng loài, các yêu cầu về môi trường sống của cây trên ban công, sân thượng, trong các lán lan, nhà lan, bao gồm các yếu tố như yêu cầu về đất trồng, nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, nước tưới, phân bón, cách phòng trừ sâu bệnh... Bạn đọc có thể dễ dàng nắm bắt kỹ thuật được giới thiệu trong tài liệu và vận dụng thiết kế những giá lan trên ban công nhà mình một cách khoa học, thẩm mỹ và hiệu quả.