Ebook Kỹ thuật trồng cà chua, dưa chuột: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Kỹ thuật trồng cà chua, dưa chuột" sẽ tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kỹ thuật trồng dưa chuột, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây dưa chuột, quản lý dịch hại tổng hợp trên cây dưa chuột, trồng dưa chuột bao tử, trồng hai giống dưa chuột mới: 179 và TN 883. Mời các bạn cùng tham khảo.