Ebook Định hướng phát triển ngoại thương trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh đến năm 2010: Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách ""Định hướng phát triển ngoại thương trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh đến năm 2010", phần 2 cung cấp cho người đọc các nội dung: Định hướng phát triển ngoại thương trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh năm 2010. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.