Ebook Định hướng phát triển ngoại thương trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh đến năm 2010: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Định hướng phát triển ngoại thương trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh đến năm 2010" cung cấp cho người đọc các nội dung: Cơ sở lý luận về hoạt động ngoại thương, phân tích hiện trạng phát triển ngoại thương của thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.