Ebook Công nghệ tạo hình các bề mặt dụng cụ công nghiệp

Ebook Công nghệ tạo hình các bề mặt dụng cụ công nghiệp được soạn theo đề cương môn học " Công nghệ tạo hình các bề mặt dụng cụ " cho các sinh viên chuyên ngành chế tạo máy. Nó giúp sinh viên học ở nhà sau khi nghe giảng ở lớp, do đó được biên soạn dưới dạng nội dung các bài giảng trên lớp. Ngoài ra tài liệu này còn là tài liệu tham khảo cho các kỹ sư, và các cán bộ ngành kỹ thuật cơ khí chế tạo máy trong các cơ sở... Mời các bạn cùng tham khảo.