Ebook Bơm, máy nén, quạt trong công nghệ

Bên cạnh những máy động lực, động lực đột trong, bơm, quạt, máy nén có vai trò rất quan trọng góp phần tăng tính ổn định, hiệu quả và an toàn trong hệ thống sản xuất, cung cấp và tiêu thụ năng lượng. Ebook có thể dùng cho sinh viên, nghiên cứu sinh trong các trường đại học kỹ thuật, các cán bộ vận hành, kỹ sư thiết kế ngành máy năng lượng. Ngoài ra có thể làm tài liệu tham khảo cho cán bộ kỹ thuật các ngành khác như thủy lợi, nông nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng…