Ebook Biển Đông: Phần 1 (Tập 1 Khái quát về biển Đông) - NXB ĐH Quốc gia Hà Nội

Ebook "Biển Đông: Phần 1 (Tập 1 Khái quát về biển Đông)" trình bày nội dung thông qua các chương sau: chương mở đầu giới thiệu về biển Đông, chương 1 cấu trúc-kiến tạo vùng biển Đông, chương 2 địa hình và địa mạo đáy biển Đông. Mời các bạn tham khảo.