Ebook Bệnh trầm cảm: Phần 1

Rối loạn trầm cảm là một hội chứng phản ánh tâm trạng buồn bã hoặc bị một nỗi khổ quá mức bình thường. Những rối loạn trầm cảm không chỉ đặc trưng bởi các suy nghĩ, tâm trạng và hành vi tiêu cực, mà còn bởi những thay đổi trong các hoạt động chức năng (ví dụ như ăn, ngủ và hoạt động tình dục). Phần 1 trình bày các nội dung về: Điều cần biết về bệnh trầm cảm, trẻ em cũng dễ bị bệnh trầm cảm, bệnh trầm cảm ở lứa tuổi thiếu niên, bệnh trầm cảm với phụ nữ mang thai, bệnh trầm cảm và hội chứng tự sát.