Ebook 66 câu hỏi và đáp cho nông dân nuôi vịt CV - Super M (siêu thịt): Phần 2

Ebook 66 câu hỏi và đáp cho nông dân nuôi vịt CV - Super M (siêu thịt): Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về một số vấn đề quản lý về chăn nuôi vịt đẻ, những thắc mắc về bệnh của vịt siêu thịt, kết hợp nuôi vịt với cá có hiệu quả không,... Mời các bạn cùng tham khảo.